Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling en enige uitvoeringsregelingen (fiscaliteit)

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 21 april 2016, nr. AFP/2016/372M, tot wijziging van de Algemene douaneregeling en enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel V

  • 1 De douane-expediteur die met toepassing van artikel 1:9 van de Algemene douanewet, zoals dat artikel luidde op 30 april 2016, door de inspecteur was toegelaten als douane-expediteur, wordt voor de toepassing van artikel 1:10 van die wet uiterlijk tot en met 1 mei 2019 geacht aan de criteria, bedoeld in dat artikel 1:10 te voldoen.

  • 2 Het eerste lid is niet langer van toepassing wanneer:

    • a. de inspecteur getoetst heeft of belanghebbende aan de criteria, bedoeld in artikel 1:10 van de Algemene douanewet, voldoet en al dan niet kan optreden als douanevertegenwoordiger;

    • b. de toelating als douane-expediteur onherroepelijk is ingetrokken.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2016.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes