Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tariefbesluit Centrale Commissie Dierproeven per 1 januari 2016[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Tariefbesluit Centrale Commissie Dierproeven per 1 januari 2016

  • 1. De Centrale Commissie Dierproeven besluit als tarieven, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de Dierproevenregeling 2014, vast te stellen:

    • Wijzigingsverzoek gericht op een bijlage dierproeven: € 468,–

    • Wijzigingsverzoek gericht op meerdere bijlagen dierproeven binnen een project: € 935,–

    • Vergunningaanvraag op proefniveau: € 468,–

    • Vergunningaanvraag op projectniveau:

      bij een bijlage dierproeven d: € 935,–

      bij twee bijlagen dierproeven: € 1.187,–

      bij drie bijlagen dierproeven: € 1.441,–

      bij meer bijlagen dierproeven: voorgaand tarief verhoogd met € 143,– per extra bijlage dierproeven

‘s-Gravenhage, 2 december 2015

Namens de Centrale Commissie Dierproeven

Prof.dr.L.J. Hellebrekers