Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wijzigingsregeling Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op artikel 25 van de Verordening op de praktijkopleidingen;

Stelt de volgende nadere voorschriften vast:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen.]

Artikel II

Op een trainee die voor 1 januari 2016 een opzet als bedoeld in artikel 65, eerste lid van de Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen heeft ingediend en voor 1 juli 2016 een verzoek als bedoeld in artikel 70, eerste lid van de Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen heeft gedaan, blijven de bepalingen van de Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen van toepassing zoals deze luidden voor 1 januari 2016.

Artikel III

Deze nadere voorschriften treden in werking op 1 januari 2016.