Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in afvalverbrandingsinstallatie[Regeling materieel uitgewerkt per 04-03-2018.]

Geldend van 04-03-2016 t/m heden

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in afvalverbrandingsinstallatie

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

's-Gravenhage, 1 maart 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp