Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Veilig Verkeer Nederland 2017[Regeling vervalt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Besluit vaststelling subsidieplafond Veilig Verkeer Nederland 2017

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014;

BESLUIT:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014 wordt voor het boekjaar 2017 vastgesteld op € 3.620.342,06.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

De Directeur-Generaal Bereikbaarheid,

M. Frequin