Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens

Geldend van 16-01-2016 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens van 5 januari 2016 tot aanwijzing van toezichthouders van de Autoriteit Persoonsgegevens (Besluit aanwijzing toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens)

Autoriteit Persoonsgegevens,

Gelet op artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet,

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaren werkzaam bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangewezen als ambtenaren als bedoeld in de Telecommunicatiewet, en belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 11.3a van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangeduid als: Besluit aanwijzing toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Autoriteit Persoonsgegevens,