Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit opheffing beperkingen gesteld aan openbaarheid archief Sociaal-Economische Raad 1950–1979

Geldend van 12-01-2016 t/m heden

Besluit opheffing beperkingen gesteld aan openbaarheid archief Sociaal-Economische Raad 1950–1979

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;

Gelet op de Verklaring van overbrenging van 5 juli 1988, houdende de beperking van de openbaarheid van het archief van de Sociaal-Economische Raad (1950–1979);

Gehoord hebbende de Algemeen Secretaris van de SER;

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van alle inventarisnummers in het archief Sociaal-Economische Raad 1950–1979 (nummer archieftoegang 2.06.064) wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 29 oktober 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard