Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties

Geldend van 18-01-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2016, nr. WJZ/862245 (6695) tot aanwijzing van een assistentiecentrum als bedoeld in artikel 34d van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 34d van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;

Besluit:

Artikel 1

EP-Nuffic wordt aangewezen als assistentiecentrum als bedoeld in artikel 34d van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 januari 2016.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker