Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/84370, houdende vaststelling van categorie├źn van afvalstoffen waarvoor in Nederland geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten (Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 2 Van kwaliteitsverbetering als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake in geval van:

    • a) maximale afscheiding van ferro en non-ferro metalen,

    • b) beperking van de uitloging van verontreiniging zodat toepassing als niet-vormgegeven bouwstof mogelijk is,

    • c) het terugbrengen van niet-minerale delen met het oog op gebruik als toeslagmateriaal in beton, asfalt of andere producten, of

    • d) productie van een immobilisaat dat voldoet aan de eisen voor een vormgegeven product met als doel AVI-bodemas niet meer toe te passen als IBC-bouwstof.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2016.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma