Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter, de vicevoorzitter en het lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

M.R.P.M. Camps

secretaris-generaal