Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2016[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2016

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2016 vastgesteld op 0,102616%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2016 vastgesteld op 0,092033%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 8 december 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV