Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2015, kenmerk 873778-144254-Z, houdende vaststelling van de standaardpremie 2016 (Regeling vaststelling standaardpremie 2016)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op € 1468,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers