Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit [...] wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2015, kenmerk 865199-143565-WJZ, houdende vaststelling per 1 januari 2016 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit langdurige zorg.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wmo 2015.]

Artikel V [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van de artikelen III, tweede tot en met zesde lid, en V, zesde tot en met elfde lid, die inwerking treden met ingang van 4 januari 2016.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn