Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT[Regeling vervalt per 24-07-2020.]

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing;

Gezien de voordracht van het CIO Platform Nederland;

besluit

Artikel 1. Benoeming

  • 1 Tot lid van de Toezichtsraad BIT wordt benoemd:

    dhr. G. Baarslag

  • 2 De benoeming geldt voor de periode van 10 november 2015 tot 10 mei 2018.

Artikel 2. Vergoeding

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkene.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok