Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidieplafond 2016[Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 november 2015, nr. 2015-0000662611, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor het jaar 2016 (Regeling koopsubsidieplafond 2016)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is voor het jaar 2016: € 0,00.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2017]

De Regeling koopsubsidieplafond 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidieplafond 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 november 2015

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok