Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit toepassing Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten vanaf 10 oktober 2015

Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 oktober 2015, houdende de toepassing van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten vanaf 10 oktober 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 oktober 2015 (kenmerk 2015-0000516706);

Overwegingen

Overwegende dat:

Besluit

Gelet op artikel 33, eerste en zesde lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Overeenkomstig het advies van de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten blijven voor Curaçao en Sint Maarten vanaf 10 oktober 2015 alle verplichtingen die volgen uit de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten van toepassing.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 oktober 2015

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk