Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT[Regeling vervalt per 24-07-2020.]

Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing;

Gezien de voordracht van de Auditdienst Rijk en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;

besluit

Artikel 1. Benoeming

  • 1 Tot lid van de Toezichtsraad BIT worden benoemd:

    • a. Prof. dr. H. Verkruijsse;

    • b. Prof. dr. P. Klint.

  • 2 De benoeming geldt voor de periode van 16 oktober 2015 tot 16 april 2018.

Artikel 2. Vergoeding

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkenen.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok