Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 9 oktober 2015, nr. BLKB2015/1277M, wijziging Leidraad Invordering 2008

De Staatssecretaris van Financiƫn heeft het volgende besloten. De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd in verband met het afschaffen per 1 januari 2016 van de mogelijkheid voor inleners en aannemers om rechtstreeks vrijwarend te storten bij de Belastingdienst.

Artikel I

[Red: Wijzigt de Leidraad Invordering 2008.]

Artikel II

Op rechtstreekse stortingen die zijn verricht tot en met 31 december 2015 blijven de artikelen 34.5, 35.6, 35.6.1 en 35.6.2 van de Leidraad Invordering 2008 zoals die luidden op 31 december 2015 van toepassing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 9 oktober 2015

De

Staatssecretaris

van Financiƫn,
namens deze,

J. de Blieck

Lid van het managementteam Belastingdienst