Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Centraal Fonds Volkshuisvesting (periode vanaf 1988)

Geldend van 23-08-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Centraal Fonds Volkshuisvesting (periode vanaf 1988)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 2

Het Basisselectiedocument (BSD)Archiefbescheiden Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting over de periode vanaf 1988 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 18, d.d. 28 januari 2004) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]