Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2015 tot routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden opgeslagen in het informatiesysteem Marjolein (Substitutiebesluit Marjolein)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Over te gaan tot routinematige, digitale vervanging van papieren archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen en die voor vernietiging in aanmerking komen, en:

  • a. die:

    • 1°. deel uitmaken van zaken en werkprocessen van VWS; en

    • 2°. zijn ontvangen of opgemaakt vanaf 18 maart 2013 of zullen worden ontvangen of opgemaakt na de inwerkingtreding van dit besluit; en

    • 3°. in het informatiesysteem Marjolein zijn of worden opgeslagen;

  • b. volgens de specificaties, vastgelegd in de bijlageHandboek substitutie VWS behorende bij dit besluit;

  • c. overeenkomstig de eisen, opgenomen in artikel 26b van de Archiefregeling (Stcrt. 2012, nr. 26238, 17 december 2012).

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage Handboek substitutie VWS

(Ligt ter inzage bij de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)