Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing Koninklijke marechaussee gebruik en opslag apparatuur artikel 3.22 Telecommunicatiewet

Geldend van 18-07-2015 t/m heden

Regeling aanwijzing Koninklijke marechaussee gebruik en opslag apparatuur artikel 3.22 Telecommunicatiewet

Artikel 1. Aanwijzing ex. artikel 4, eerste lid Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie en art. 16 Besluit technische hulpmiddelen strafvordering

Bevoegd tot het gebruik van de apparatuur, bedoeld in artikel 3.22 Telecommunicatiewet, zijn bij de Koninklijke marechaussee de opsporingsambtenaren van de brigade speciale beveiligingsopdrachten.

Artikel 2. Aanwijzing ex. artikel 2, tweede lid Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie en artikel 5, eerste en tweede lid, Besluit technische hulpmiddelen strafvordering

Op een beveiligde locatie bij de brigade speciale beveiligingsopdrachten worden door de beheerders van die locatie opgeslagen de bij de Koninklijke marechaussee in gebruik zijnde:

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

´s-Gravenhage, 30 juni 2015

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert