Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing RDW toezichthouders ITS

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit tot aanwijzing RDW toezichthouders ITS

Artikel 1

Als toezichthouders op de naleving van hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 145g van de Wegenverkeerswet 1994 zijn belast de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer, Divisie Registratie & Informatie, afdeling Informatie en Rijbewijzen, unit Informatieverstrekking, die zijn belast met het toezicht gebruik gegevens kentekenregister, als bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister1.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing RDW toezichthouders ITS

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Algemeen directeur van de RDW,

A. van Ravestein

  • ^ [1]

    Stcrt. nr. 234 van 2 december 2008