Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2015, houdende de vaststelling van de vergoedingen voor de leden van de commissies van toezicht op de arrestantenzorg politie alsmede voor de leden van het landelijk afstemmingsoverleg (Besluit vergoedingen toezicht arrestantenzorg politie)

Artikel 1

De leden van de commissies van toezicht op de arrestantenzorg, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van het Besluit beheer politie, ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding per vergadering van 1,6% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met dien verstande dat de voorzitters per vergadering een vergoeding ontvangen van 130% van de vergoeding per vergadering die de overige leden ontvangen.

Artikel 2

De leden van het landelijk afstemmingsoverleg, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling toezicht arrestantenzorg politie, ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding per vergadering van 2% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur