Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Berg en Terblijt 2015[Regeling vervallen per 30-07-2015.]

Geldend van 02-06-2015 t/m 29-07-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 juni 2015, nr. WJZ/15076310, houdende een verbod op het vervoer van bijen in of vanuit een 3 km-gebied in Berg en Terblijt (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Berg en Terblijt 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-07-2015]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf de kruising van de Ambyerstraat-Noord met de Ambyerweg, Ambyerweg volgen in noordelijke richting tot aan Klinkenberg (N587)

 • 2. Klinkenberg (N587) volgen in oostelijke richting overgaand in de Tussen de Bruggen overgaand in Stationstraat tot aan Beekstraat.

 • 3. De Beekstraat volgen in oostelijke richting tot aan de Kuileneindestraat.

 • 4. Kuileneindestraat volgen in noordelijke richting tot aan Lange Raarberg.

 • 5. Lange Raarberg volgen in oostelijke richting tot aan Molenweg.

 • 6. Molenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Watervalweg tot aan Waterval.

 • 7. Waterval volgen in oostelijke richting tot aan Raarslak Weg.

 • 8. Raarslak Weg volgen in oostelijke richting tot aan Zwartendalweg.

 • 9. Zwartendalweg volgen in zuidelijke richting tot aan Raar.

 • 10. Raar volgen in oostelijke richting overgaand in Provincialeweg overgaand in Trichterstraat tot aan Kleverstraat.

 • 11. Kleverstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Kleverberg overgaand in Beekstraat overgaand in Breedenweg tot aan Broekhem.

 • 12. Broekhem volgen in oostelijke richting overgaand in Geneindestraat tot aan Wilhelminalaan.

 • 13. Wilhelminalaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Grendelplein tot aan Daalhemerweg.

 • 14. Daalhemerweg overgaand in Bemelenweg tot aan Kenkersweg.

 • 15. Kenkersweg volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Eijkerweg tot aan Groot Welsden.

 • 16. Groot Welsden volgen in westelijke richting tot aan Trichterweg.

 • 17. Trichterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Zangerijweg tot aan Koeweg.

 • 18. Koeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijksweg (N278).

 • 19. Rijksweg (N278) volgen in westelijke richting overgaand in Akersteenweg tot aan Vijverdalseweg.

 • 20. Vijverdalseweg volgen in noordelijke richting tot aan Terblijterweg.

 • 21. Terblijterweg volgen in westelijke richting tot aan Ambyerstraat-Zuid.

 • 22. Ambyerstraat-Zuid volgen in noordelijke richting overgaand in Ambyerstraat-Noord tot aan kruising Ambyerstraat-Noord met Ambyerweg.

Artikel 2 [Vervallen per 30-07-2015]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 3 [Vervallen per 30-07-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Berg en Terblijt 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juni 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

de directeur-generaal van Agro en Natuur

J.P. Hoogeveen