Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling Platform Onderwijs 2032[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 22-04-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 februari 2015, nr. 73542, houdende de vaststelling van de vergoeding voor de leden en de voorzitter van het Platform Onderwijs 2032 (Vergoedingenregeling Platform Onderwijs 2032)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

  • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van het platform bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van het platform is toegekend.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 januari 2015.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker