Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 (implementatie richtlijn 2003/59/EG vakbekwaamheid bestuurders)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-06-2017.]

Geldend van 01-06-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 20 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/77857 tot wijziging van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 ter voldoening aan richtlijn 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 151h, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012.]

Artikel II

Artikel 23b van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 zoals het luidde op 31 mei 2015 blijft van toepassing op de bestuurder, bedoeld in dat artikel, die voor 1 maart 2015 een geneeskundig verslag als bedoeld in artikel 100, derde lid, van het Reglement rijbewijzen bij het CBR heeft overgelegd.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus