Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2016 en 2017[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2016 en 2017

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s

van 3 november 2000 en de Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s van 31 oktober 2012;

Besluit:

De constanten voor de in de Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s opgenomen regressieformules en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto’s met benzine als brandstof alsmede voor personenauto’s met diesel als brandstof voor de kalenderjaren 2016 en 2017 als volgt vast te stellen:

Constanten voor 2016 en 2017

 • 1. Constanten voertuiglengte:

  C1lengte

  –11,8931

   

  C2lengte

  13,6053

   

  C3lengte

  –2,5217

   
 • 2. Constanten benzineauto’s:

  C1benzine

  231,3831

   

  C2benzine2

  –50,4445

   

  C3benzine3

  4,7195

   
 • 3. Constanten dieselauto’s:

  C1diesel

  831,237

   

  C2diesel

  –205,8433

   

  C3diesel

  14,2111

   
 • 4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

  CO2benzine

  122,4467

   

  CO2diesel

  88,6286

   

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 25 maart 2015

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur