Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Geldend van 26-06-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 2015, nr. 2015-0000162792, tot het vaststellen van de bezoldingschalen, inpastabellen en enkele toelagen voor de ambtenaren in dienst van de staat in Caribisch Nederland in verband met de formalisering van de Cao CN 2013/2014) (Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2013–2015)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 1, onder d, 14 en 15, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, de artikelen 1, onder i, 23b, 23f en 23g, eerste lid, van het Besluit rechtspositie korps politie BES en de artikelen 25aa, eerste lid, en artikel 29, onder a, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

Besluit:

Artikel 1. Bezoldigingschalen

 • 1 De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 januari 2018 zoals in bijlage 1 van deze regeling is vermeld.

 • 2 De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 januari 2019 zoals in bijlage 2 van deze regeling is vermeld.

Artikel 2. Garantietreden

 • 1 De garantietreden met de aanduiding ‘GRT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat niet zijnde ambtenaren, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid.

 • 2 De garantietreden met de aanduiding ‘GJT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES.

 • 3 De garantietreden met de aanduiding ‘GDT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Douane BES.

 • 4 De garantietreden met de aanduiding ‘GPT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat en aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en voor de aspirant alsmede voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn voor de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 3. Inpastabellen goede beoordeling 2013 [Vervallen per 26-06-2018]

Artikel 4. Inpastabellen geen goede beoordeling 2013 [Vervallen per 26-06-2018]

Artikel 5. Bezoldiging geestelijke

 • 1 In afwijking van artikel 1, eerste lid, zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als geestelijke per 1 juli 2013 zoals in bijlage 11 van deze regeling is vermeld.

 • 2 In afwijking van artikel 1, tweede lid, zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als geestelijke per 1 januari 2014 zoals in bijlage 12 van deze regeling is vermeld.

Artikel 6. Extra toelage IBTers etc

Aan de ambtenaar in dienst van de staat en werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES, aan de ambtenaar in dienst van de staat die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en aan de aspirant wordt, indien hij volgens dienstrooster beschikbaar is om bij calamiteiten op afroep werkzaamheden te verrichten die niet tot zijn normale werkzaamheden behoren, bij het daadwerkelijk verrichten van die werkzaamheden een toeslag toegekend van USD 5,26 per uur.

Artikel 7. Bovenwindentoelage

De standplaatstoelage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt zestien en drietiende procent van de bezoldiging.

Artikel 8. Saba/Statiatoelage

De Saba/Statiatoelage, bedoeld in artikel 28, derde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt met ingang van 1 april 2015 tweeënhalf procent van de bezoldiging.

Artikel 9. Vereveningstoelage

De toelage, bedoeld in artikel 28, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt met ingang van 1 april 2015:

 • a. 0% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Bonaire,

 • b. 9,6% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Sint Eustatius, en

 • c. 9,5% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Saba.

Artikel 10. Vergoeding vrijwillige ambtenaar van politie

De vergoeding, bedoeld in artikel 23b van het Besluit rechtspositie korps politie BES, bedraagt USD 7,28 per uur.

Artikel 12

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

 • 4 Artikel 6 werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. behorend bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2018
 

Schalen

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nr                                   Nr
1

909

998

1.122

1.265

1.433

1.634

1.864

2.136

2.452

2.821

3.261

3.766

4.346

5.005

5.755

6.406

7.015

1
2

928

1.019

1.151

1.303

1.476

1.683

1.919

2.196

2.515

2.885

3.331

3.841

4.423

5.089

5.845

6.503

7.120

2
3

943

1.040

1.180

1.340

1.521

1.734

1.974

2.256

2.578

2.950

3.402

3.915

4.503

5.173

5.936

6.601

7.227

3
4

960

1.062

1.209

1.376

1.564

1.783

2.029

2.315

2.641

3.017

3.471

3.989

4.580

5.257

6.027

6.699

7.334

4
5

977

1.083

1.239

1.413

1.608

1.834

2.084

2.375

2.705

3.081

3.541

4.065

4.661

5.341

6.116

6.799

7.442

5
6

994

1.105

1.267

1.450

1.652

1.884

2.141

2.435

2.769

3.146

3.611

4.139

4.738

5.425

6.207

6.896

7.550

6
7

1.010

1.127

1.298

1.487

1.697

1.936

2.196

2.494

2.830

3.211

3.682

4.213

4.817

5.511

6.297

6.995

7.659

7
8

1.028

1.147

1.326

1.524

1.740

1.985

2.252

2.554

2.893

3.277

3.750

4.288

4.896

5.593

6.389

7.093

7.766

8
9

1.044

1.168

1.356

1.561

1.783

2.036

2.306

2.614

2.955

3.342

3.821

4.361

4.975

5.678

6.477

7.191

7.874

9
10

1.062

1.189

1.386

1.597

1.827

2.085

2.363

2.674

3.020

3.408

3.891

4.435

5.054

5.761

6.569

7.289

7.982

10
11

1.079

1.210

1.414

1.635

1.870

2.136

2.417

2.732

3.081

3.474

3.961

4.510

5.132

5.845

6.659

7.386

8.090

11
12

1.096

1.232

1.444

1.670

1.915

2.187

2.472

2.793

3.144

3.539

4.032

4.584

5.211

5.930

6.749

7.486

8.198

12
13

1.111

1.252

1.473

1.708

1.959

2.237

2.528

2.852

3.208

3.603

4.101

4.660

5.291

6.013

6.841

7.584

8.307

13
14

1.130

1.274

1.502

1.745

2003

2.287

2.583

2.913

3.271

3.668

4.170

4.733

5.369

6.097

6.929

7.683

8.414

14
15

1.146

1.293

1.534

1.781

2.046

2.338

2.638

2.972

3.334

3.734

4.241

4.808

5.447

6.182

7.021

7.781

8.523

15
                                 
Garantie Politie Treden
Schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Garantietreden                                   Garantietreden
GPT16      

1.834

2.109

2.414

2.709

3.063

3.430

3.842

4.363

4.911

5.561

        GPT16
GPT17      

1.886

2.152

2.467

2.780

3.152

3.526

3.949

4.487

5.017

5.673

        GPT17
Gpt18      

1.941

2.204

2.531

2.850

3.244

3.623

4.057

   

5.791

        Gpt18
GPT19      

1.993

2.257

2.596

2.921

3.335

3.718

4.164

              GPT19
GPT20      

2.047

2.309

2.660

2.992

3.426

3.814

4.274

              GPT20
GPT21        

2.363

2.724

3.066

3.516

3.910

                GPT21
GPT22        

2.415

2.789

3.133

3.607

4.006

                GPT22
GPT23        

2.468

2.853

3.204

3.698

                  GPT23
GPT24        

2.520

2.921

3.275

3.789

                  GPT24
GPT25        

2.574

 

3.345

                    GPT25
GPT26        

2.626

                        GPT26
GPT27        

2.679

                        GPT27
Garantie Justitiele Instellingen Treden
Schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Garantietreden                                   Garantietreden
GJT16    

1.581

1.834

2.109

2.414

2.709

3.063

3.430

3.842

4.363

            GJT16
GJT17    

1.628

1.886

2.152

2.467

2.780

3.152

3.526

3.949

4.487

            GJT17
GJT18    

1.675

1.941

2.204

2.531

2.850

3.244

3.623

4.057

4.610

            GJT18
GJT19    

1.724

1.993

2.257

2.596

2.921

3.335

3.718

4.164

4.734

            GJT19
GJT20      

2.047

2.309

2.660

2.992

3.426

3.814

4.274

4.857

            GJT20
GJT21        

2.363

2.724

3.066

3.516

3.910

4.380

4.985

            GJT21
GJT22        

2.415

2.789

 

3.607

 

4.488

              GJT22
Garantie Douane Treden
Schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Garantietreden                                   Garantietreden
GDT16            

2.709

 

3.430

3.842

4.363

            GDT16
GDT17            

2.780

 

3.526

                GDT17
Garantie RCN Treden voor GT gerechtigden uit overgangsrecht 1998
Schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Garantietreden                                   Garantietreden
GRT16

1.193

1.337

1.584

1.834

2.109

2.414

2.709

3.063

                  GRT16
GRT17  

1.380

       

2.780

                    GRT17
GRT18  

1.423

                              GRT18

Bijlage 2. behorend bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2019
 

Schalen

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nr                                   Nr
1

925

1.016

1.142

1.288

1.459

1.663

1.897

2.174

2.495

2.871

3.319

3.832

4.423

5.093

5.856

6.519

7.138

1
2

945

1.037

1.172

1.326

1.502

1.713

1.953

2.235

2.560

2.936

3.390

3.909

4.501

5.179

5.948

6.617

7.245

2
3

960

1.059

1.201

1.364

1.548

1.765

2009

2.296

2.624

3.002

3.462

3.984

4.582

5.264

6.040

6.717

7.354

3
4

977

1.081

1.231

1.401

1.592

1.815

2.065

2.356

2.688

3.070

3.532

4.059

4.661

5.349

6.133

6.817

7.463

4
5

995

1.102

1.261

1.438

1.637

1.867

2.121

2.417

2.753

3.135

3.603

4.137

4.743

5.435

6.224

6.918

7.573

5
6

1.012

1.125

1.290

1.476

1.681

1.917

2.179

2.478

2.818

3.202

3.675

4.212

4.821

5.520

6.316

7.017

7.683

6
7

1.028

1.147

1.321

1.514

1.727

1.970

2.235

2.538

2.880

3.268

3.747

4.287

4.902

5.608

6.408

7.118

7.794

7
8

1.046

1.168

1.350

1.551

1.771

2020

2.292

2.599

2.944

3.335

3.816

4.364

4.982

5.691

6.501

7.218

7.902

8
9

1.063

1.189

1.380

1.589

1.815

2.072

2.347

2.660

3.007

3.401

3.888

4.438

5.063

5.778

6.591

7.317

8.012

9
10

1.081

1.210

1.411

1.625

1.859

2.122

2.405

2.721

3.073

3.468

3.960

4.513

5.143

5.862

6.684

7.417

8.122

10
11

1.098

1.232

1.439

1.664

1.903

2.174

2.460

2.780

3.135

3.535

4.031

4.589

5.222

5.948

6.776

7.516

8.232

11
12

1.116

1.254

1.470

1.700

1.949

2.226

2.516

2.842

3.200

3.601

4.103

4.665

5.303

6.034

6.868

7.618

8.342

12
13

1.131

1.274

1.499

1.738

1.994

2.277

2.573

2.902

3.265

3.667

4.173

4.742

5.384

6.119

6.961

7.717

8.453

13
14

1.150

1.297

1.529

1.776

2.039

2.328

2.629

2.964

3.329

3.733

4.243

4.816

5.463

6.204

7.051

7.818

8.562

14
15

1.167

1.316

1.561

1.813

2.082

2.379

2.685

3.025

3.393

3.800

4.316

4.893

5.543

6.291

7.144

7.918

8.673

15
                                 
Garantie Politie Treden
Schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Garantietreden                                   Garantietreden
GPT16      

1.867

2.146

2.457

2.757

3.117

3.491

3.910

4.440

4.997

5.659

        GPT16
GPT17      

1.920

2.190

2.511

2.829

3.208

3.588

4.019

4.566

5.105

5.773

        GPT17
Gpt18      

1.975

2.243

2.576

2.900

3.301

3.687

4.128

   

5.893

        Gpt18
GPT19      

2.028

2.297

2.642

2.973

3.394

3.784

4.237

              GPT19
GPT20      

2.083

2.350

2.707

3.045

3.486

3.881

4.349

              GPT20
GPT21        

2.405

2.772

3.120

3.578

3.979

                GPT21
GPT22        

2.458

2.838

3.188

3.671

4.077

                GPT22
GPT23        

2.512

2.903

3.261

3.763

                  GPT23
GPT24        

2.565

2.973

3.333

3.856

                  GPT24
GPT25        

2.620

 

3.404

                    GPT25
GPT26        

2.672

                        GPT26
GPT27        

2.726

                        GPT27
Garantie Justitiële Instellingen Treden
Schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Garantietreden                                   Garantietreden
GJT16    

1.609

1.867

2.146

2.457

2.757

3.117

3.491

3.910

4.440

            GJT16
GJT17    

1.657

1.920

2.190

2.511

2.829

3.208

3.588

4.019

4.566

            GJT17
GJT18    

1.705

1.975

2.243

2.576

2.900

3.301

3.687

4.128

4.691

            GJT18
GJT19    

1.755

2.028

2.297

2.642

2.973

3.394

3.784

4.237

4.817

            GJT19
GJT20      

2.083

2.350

2.707

3.045

3.486

3.881

4.349

4.942

            GJT20
GJT21        

2.405

2.772

3.120

3.578

3.979

4.457

5.073

            GJT21
GJT22        

2.458

2.838

 

3.671

 

4.567

              GJT22
Garantie Douane Treden
Schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Garantietreden                                   Garantietreden
GDT16            

2.757

 

3.491

3.910

4.440

            GDT16
GDT17            

2.829

 

3.588

                GDT17
Garantie RCN Treden voor GT gerechtigden uit overgangsrecht 1998
Schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Garantietreden                                   Garantietreden
GRT16

1.214

1.361

1.612

1.867

2.146

2.457

2.757

3.117

                  GRT16
GRT17  

1.405

       

2.829

                    GRT17
GRT18  

1.448

                              GRT18

* de garantietreden GRT16, GRT17 en GRT 18 zijn alleen van toepassing voor ambtenaren van wie de bezoldiging tot 1 juli 2013 was vastgesteld op een bezoldigingstrede, als bedoeld in artikel 1, onder f, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, zoals dat tot die datum luidde, die voorzien was van de aanduiding -G.T.-, en voor de ambtenaren die tot 1 juli 2013 uitzicht hadden op een dergelijke bezoldigingstrede.

Bijlage 3. , behorend bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]

Bijlage 4. , behorend bij artikel 3, derde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]

Bijlage 5. , behorend bij artikel 3, vierde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]

Bijlage 6. , behorend bij artikel 3, vijfde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]

Bijlage 7. , behorend bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]

Bijlage 8. , behorend bij artikel 4, derde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]

Bijlage 9. , behorend bij artikel 4, vierde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]

Bijlage 10. , behorend bij artikel 4, vijfde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]

Bijlage 11. , behorend bij artikel 5, eerste lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldiging Geestelijken BES per 1 januari 2013

nr

salaris

 

USD

1

1632

Bijlage 12. , behorend bij artikel 5, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldiging Geestelijken BES per 1 januari 2014

nr

salaris

 

USD

1

1641

Bijlage 13. , behorend bij artikel 1, derde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 26-06-2018]