Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Geldend van 31-12-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 2015, nr. 2015-0000162792, tot het vaststellen van de bezoldingschalen, inpastabellen en enkele toelagen voor de ambtenaren in dienst van de staat in Caribisch Nederland in verband met de formalisering van de Cao CN 2013/2014) (Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2013–2015)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 1, onder d, 14 en 15, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, de artikelen 1, onder i, 23b, 23f en 23g, eerste lid, van het Besluit rechtspositie korps politie BES en de artikelen 25aa, eerste lid, en artikel 29, onder a, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

Besluit:

Artikel 1. Bezoldigingschalen

 • 1 De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 juli 2013 zoals in bijlage 1 van deze regeling is vermeld.

 • 2 De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 januari 2014 zoals in bijlage 2 van deze regeling is vermeld.

 • 3 De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 januari 2016 zoals in bijlage 13 van deze regeling is vermeld.

Artikel 2. Garantietreden

 • 1 De garantietreden met de aanduiding ‘GRT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat niet zijnde ambtenaren, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid.

 • 2 De garantietreden met de aanduiding ‘GJT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES.

 • 3 De garantietreden met de aanduiding ‘GDT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Douane BES.

 • 4 De garantietreden met de aanduiding ‘GPT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat en aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en voor de aspirant alsmede voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn voor de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 3. Inpastabellen goede beoordeling 2013

 • 2 De inpastabel voor de ambtenaren in dienst van de staat met uitzondering van de ambtenaren, bedoeld in het derde tot en met vijfde lid, is zoals in bijlage 3 van deze regeling is vermeld.

 • 3 De inpastabel voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES is zoals in bijlage 4 van deze regeling is vermeld.

 • 4 De inpastabel voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Douane BES is zoals in bijlage 5 van deze regeling is vermeld.

 • 5 De inpastabel voor de ambtenaren in dienst van de staat en aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en voor de aspirant alsmede voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn voor de Koninklijke Marechaussee is zoals in bijlage 6 van deze regeling is vermeld.

Artikel 4. Inpastabellen geen goede beoordeling 2013

 • 2 De inpastabel voor de ambtenaren in dienst van de staat met uitzondering van de ambtenaren, bedoeld in het derde tot en met vijfde lid, is zoals in bijlage 7 van deze regeling is vermeld.

 • 3 De inpastabel voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES is zoals in bijlage 8 van deze regeling is vermeld.

 • 4 De inpastabel voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Douane BES is zoals in bijlage 9 van deze regeling is vermeld.

 • 5 De inpastabel voor de ambtenaren in dienst van de staat en aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en voor de aspirant alsmede voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn voor de Koninklijke Marechaussee is zoals in bijlage 10 van deze regeling is vermeld.

Artikel 5. Bezoldiging geestelijke

 • 1 In afwijking van artikel 1, eerste lid, zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als geestelijke per 1 juli 2013 zoals in bijlage 11 van deze regeling is vermeld.

 • 2 In afwijking van artikel 1, tweede lid, zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als geestelijke per 1 januari 2014 zoals in bijlage 12 van deze regeling is vermeld.

Artikel 6. Extra toelage IBTers etc

Aan de ambtenaar in dienst van de staat en werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES, aan de ambtenaar in dienst van de staat die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en aan de aspirant wordt, indien hij volgens dienstrooster beschikbaar is om bij calamiteiten op afroep werkzaamheden te verrichten die niet tot zijn normale werkzaamheden behoren, bij het daadwerkelijk verrichten van die werkzaamheden een toeslag toegekend van USD 5,15 per uur.

Artikel 7. Bovenwindentoelage

De standplaatstoelage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt zestien en drietiende procent van de bezoldiging.

Artikel 8. Saba/Statiatoelage

De Saba/Statiatoelage, bedoeld in artikel 28, derde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt met ingang van 1 april 2015 tweeënhalf procent van de bezoldiging.

Artikel 9. Vereveningstoelage

De toelage, bedoeld in artikel 28, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt met ingang van 1 april 2015:

 • a. 0% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Bonaire,

 • b. 9,6% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Sint Eustatius, en

 • c. 9,5% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Saba.

Artikel 10. Vergoeding vrijwillige ambtenaar van politie

De vergoeding, bedoeld in artikel 23b van het Besluit rechtspositie korps politie BES, bedraagt USD 7,28 per uur.

Artikel 12

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

 • 4 Artikel 6 werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. , behorend bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 juli 2013

                 

Schalen

               
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Nr

                                 

Nr

1

860

944

1061

1197

1356

1546

1764

2022

2321

2670

3087

3566

4114

4739

5449

6066

6642

1
2

877

964

1089

1232

1397

1593

1816

2078

2381

2731

3153

3636

4188

4818

5535

6158

6742

2
3

892

984

1116

1267

1439

1641

1868

2135

2440

2793

3220

3707

4263

4898

5620

6250

6843

3
4

908

1004

1144

1302

1480

1688

1921

2191

2500

2855

3285

3777

4337

4977

5706

6343

6945

4
5

924

1024

1172

1337

1522

1736

1973

2248

2560

2917

3352

3848

4412

5057

5792

6437

7047

5
6

940

1045

1199

1372

1563

1784

2026

2305

2620

2979

3418

3918

4486

5137

5877

6530

7149

6
7

956

1065

1227

1406

1605

1832

2078

2361

2679

3040

3485

3989

4561

5217

5963

6623

7252

7
8

972

1085

1255

1442

1646

1879

2131

2417

2739

3102

3550

4059

4636

5296

6049

6716

7354

8
9

988

1105

1283

1477

1688

1927

2183

2474

2798

3164

3617

4129

4710

5376

6134

6809

7456

9
10

1004

1125

1311

1511

1729

1974

2236

2531

2858

3226

3683

4200

4785

5455

6220

6902

7559

10
11

1020

1145

1338

1547

1770

2022

2288

2587

2917

3288

3750

4270

4859

5535

6305

6995

7661

11
12

1036

1165

1366

1581

1812

2070

2340

2644

2977

3350

3816

4341

4934

5614

6391

7089

7763

12
13

1051

1185

1394

1616

1854

2118

2393

2700

3037

3411

3882

4411

5009

5694

6477

7182

7866

13
14

1068

1205

1421

1651

1895

2165

2445

2757

3096

3473

3948

4481

5083

5773

6562

7275

7968

14
15

1084

1223

1451

1686

1936

2213

2497

2813

3156

3535

4014

4552

5158

5853

6648

7368

8070

15

Garantie Politie Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                             

Garantietreden

GPT16

     

1736

1996

2285

2564

2899

3247

3637

4131

4649

5265

       

GPT16

GPT17

     

1786

2036

2335

2631

2985

3338

3739

4248

4750

5372

       

GPT17

Gpt18

     

1836

2086

2396

2698

3071

3429

3841

   

5483

       

Gpt18

GPT19

     

1886

2136

2457

2765

3157

3520

3943

             

GPT19

GPT20

     

1937

2186

2518

2832

3243

3611

4046

             

GPT20

GPT21

       

2236

2579

2902

3329

3702

               

GPT21

GPT22

       

2286

2640

2966

3415

3793

               

GPT22

GPT23

       

2336

2701

3033

3501

                 

GPT23

GPT24

       

2386

2765

3100

3587

                 

GPT24

GPT25

       

2436

 

3167

                   

GPT25

GPT26

       

2486

                       

GPT26

GPT27

       

2536

                       

GPT27

Garantie Justitiele Instellingen Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                             

Garantietreden

GJT16

   

1496

1736

1996

2285

2564

2899

3247

3637

4131

           

GJT16

GJT17

   

1541

1786

2036

2335

2631

2985

3338

3739

4248

           

GJT17

GJT18

   

1586

1836

2086

2396

2698

3071

3429

3841

4365

           

GJT18

GJT19

   

1631

1886

2136

2457

2765

3157

3520

3943

4482

           

GJT19

GJT20

     

1937

2186

2518

2832

3243

3611

4046

4599

           

GJT20

GJT21

       

2236

2579

2902

3329

3702

4147

4720

           

GJT21

GJT22

       

2286

2640

 

3415

 

4249

             

GJT22

Garantie Douane Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                             

Garantietreden

GDT16

           

2564

 

3247

3637

4131

           

GDT16

GDT17

           

2631

 

3338

               

GDT17

Garantie RCN Treden voor GT gerechtigden uit overgangsrecht 1998

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                             

Garantietreden

GRT16

1128

1264

1498

1736

1996

2285

2564

2899

                 

GRT16

GRT17

 

1305

       

2631

                   

GRT17

GRT18

 

1347

                             

GRT18

* de garantietreden GRT16, GRT17 en GRT 18 zijn alleen van toepassing voor ambtenaren van wie de bezoldiging tot 1 juli 2013 was vastgesteld op een bezoldigingstrede, als bedoeld in artikel 1, onder f, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, zoals dat tot die datum luidde, die voorzien was van de aanduiding ‘G.T.’, en voor de ambtenaren die tot 1 juli 2013 uitzicht hadden op een dergelijke bezoldigingstrede.

Bijlage 2. , behorend bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2014

                 

Schalen

               
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Nr

                                 

Nr

1

865

949

1067

1203

1363

1554

1773

2033

2333

2684

3103

3584

4135

4763

5477

6097

6676

1
2

882

969

1095

1239

1404

1601

1826

2089

2393

2745

3169

3655

4209

4843

5563

6189

6776

2
3

897

989

1122

1274

1447

1650

1878

2146

2453

2807

3237

3726

4285

4923

5649

6282

6878

3
4

913

1010

1150

1309

1488

1697

1931

2202

2513

2870

3302

3796

4359

5002

5735

6375

6980

4
5

929

1030

1178

1344

1530

1745

1983

2260

2573

2932

3369

3868

4435

5083

5821

6470

7083

5
6

945

1051

1205

1379

1571

1793

2037

2317

2634

2994

3436

3938

4509

5163

5907

6563

7185

6
7

961

1071

1234

1414

1614

1842

2089

2373

2693

3056

3503

4009

4584

5244

5993

6657

7289

7
8

977

1091

1262

1450

1655

1889

2142

2430

2753

3118

3568

4080

4660

5323

6080

6750

7391

8
9

993

1111

1290

1485

1697

1937

2194

2487

2812

3180

3636

4150

4734

5403

6165

6844

7494

9
10

1010

1131

1318

1519

1738

1984

2248

2544

2873

3243

3702

4221

4809

5483

6252

6937

7597

10
11

1026

1151

1345

1555

1779

2033

2300

2600

2932

3305

3769

4292

4884

5563

6337

7030

7700

11
12

1042

1171

1373

1589

1822

2081

2352

2658

2992

3367

3836

4363

4959

5643

6423

7125

7802

12
13

1057

1191

1401

1625

1864

2129

2405

2714

3053

3429

3902

4434

5035

5723

6510

7218

7906

13
14

1074

1212

1429

1660

1905

2176

2458

2771

3112

3491

3968

4504

5109

5802

6595

7312

8008

14
15

1090

1230

1459

1695

1946

2225

2510

2828

3172

3553

4035

4575

5184

5883

6682

7405

8111

15

Garantie Politie Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                             

Garantietreden

GPT16

     

1745

2006

2297

2577

2914

3264

3656

4152

4673

5292

       

GPT16

GPT17

     

1795

2047

2347

2645

3000

3355

3758

4270

4774

5399

       

GPT17

GPT18

     

1846

2097

2408

2712

3087

3447

3861

   

5511

       

GPT18

GPT19

     

1896

2147

2470

2779

3173

3538

3963

             

GPT19

GPT20

     

1947

2197

2531

2847

3260

3630

4067

             

GPT20

GPT21

       

2248

2592

2917

3346

3721

               

GPT21

GPT22

       

2298

2654

2981

3433

3812

               

GPT22

GPT23

       

2348

2715

3049

3519

                 

GPT23

GPT24

       

2398

2779

3116

3605

                 

GPT24

GPT25

       

2449

 

3183

                   

GPT25

GPT26

       

2499

                       

GPT26

GPT27

       

2549

                       

GPT27

Garantie Justitiele Instellingen Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                             

Garantietreden

GJT16

   

1504

1745

2006

2297

2577

2914

3264

3656

4152

           

GJT16

GJT17

   

1549

1795

2047

2347

2645

3000

3355

3758

4270

           

GJT17

GJT18

   

1594

1846

2097

2408

2712

3087

3447

3861

4387

           

GJT18

GJT19

   

1640

1896

2147

2470

2779

3173

3538

3963

4505

           

GJT19

GJT20

     

1947

2197

2531

2847

3260

3630

4067

4622

           

GJT20

GJT21

       

2248

2592

2917

3346

3721

4168

4744

           

GJT21

GJT22

       

2298

2654

 

3433

 

4271

             

GJT22

Garantie Douane Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                             

Garantietreden

GDT16

           

2577

 

3264

3656

4152

           

GDT16

GDT17

           

2645

 

3355

               

GDT17

Garantie RCN Treden voor GT gerechtigden uit overgangsrecht 1998

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                             

Garantietreden

GRT16

1134

1271

1506

1745

2006

2297

2577

2914

                 

GRT16

GRT17

 

1312

       

2645

                   

GRT17

GRT18

 

1354

                             

GRT18

* de garantietreden GRT16, GRT17 en GRT 18 zijn alleen van toepassing voor ambtenaren van wie de bezoldiging tot 1 juli 2013 was vastgesteld op een bezoldigingstrede, als bedoeld in artikel 1, onder f, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, zoals dat tot die datum luidde, die voorzien was van de aanduiding ‘G.T.’, en voor de ambtenaren die tot 1 juli 2013 uitzicht hadden op een dergelijke bezoldigingstrede.

Bijlage 3. , behorend bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Inpastabel Rijksambtenaren BES met goede beoordeling 2013

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 1

schaal 1

 

schaal 2

schaal 2

 

schaal 3

schaal 3

 

schaal 4

schaal 4

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

2

 

1

2

 

1

2

 

1

2

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

3

3

 

3

2

 

3

2

 

3

3

4

4

 

4

2

 

4

2

 

4

4

5

5

 

5

2

 

5

2

 

5

5

6

6

 

6

3

 

6

2

 

6

6

7

7

 

7

4

 

7

2

 

7

7

8

8

 

8

5

 

8

3

 

8

8

9

9

 

9

6

 

9

4

 

9

9

10

10

 

10

7

 

10

5

 

10

10

11

11

 

11

8

 

11

6

 

11

10

12

12

 

12

9

 

12

7

 

12

11

13

13

 

13

9

 

13

8

 

13

11

14

14

 

14

10

 

14

9

 

14

12

15

15

 

15

11

 

15

9

 

15

13

GT 16

GRT 16

 

16

12

 

16

10

 

GT 16

14

GT 17

GRT 16

 

17

13

 

17

10

 

GT 17

15

GT 18

GRT 16

 

GT 18

14

 

GT 18

11

 

GT 18

GRT 16

GT 19

GRT 16

 

GT 19

15

 

GT 19

12

 

GT 19

GRT 16

     

GT 20

GRT 16

 

GT 20

13

     
     

GT 21

GRT 17

 

GT 21

15

     
     

GT 22

GRT 18

 

GT 22

GRT 16

     
     

GT 23

GRT 18

 

GT 23

GRT 16

     

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 5

schaal 5

 

schaal 6

schaal 6

 

schaal 7

schaal 7

 

schaal 8

schaal 8

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

2

 

1

2

 

1

3

 

1

4

2

3

 

2

2

 

2

4

 

2

5

3

4

 

3

2

 

3

5

 

3

6

4

5

 

4

3

 

4

6

 

4

7

5

6

 

5

4

 

5

7

 

5

9

6

7

 

6

5

 

6

8

 

6

10

7

8

 

7

6

 

7

9

 

7

11

8

9

 

8

7

 

8

10

 

8

12

9

10

 

9

8

 

9

11

 

9

13

10

11

 

10

9

 

10

12

 

10

14

11

11

 

11

10

 

11

13

 

11

15

12

12

 

12

11

 

GT 12

13

 

GT 12

GRT 16

13

12

 

13

11

 

GT 13

14

 

GT 13

GRT 16

14

13

 

14

12

 

GT 14

15

     

15

13

 

15

12

 

GT 15

GRT 16

     

GT 16

14

 

16

13

 

GT 16

GRT 17

     

GT 17

15

 

17

14

 

GT 17

GRT 17

     

GT 18

GRT 16

 

GT 18

15

           

GT 19

GRT 16

 

GT 19

GRT 16

           
     

GT 20

GRT 16

           
     

GT 21

GRT 16

           

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 9

schaal 9

 

schaal 10

schaal 10

 

schaal 11

schaal 11

 

schaal 12

schaal 12

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

2

 

1

4

 

1

4

 

1

2

2

3

 

2

5

 

2

5

 

2

3

3

4

 

3

6

 

3

6

 

3

5

4

5

 

4

7

 

4

8

 

4

6

5

7

 

5

9

 

5

9

 

5

7

6

8

 

6

10

 

6

10

 

6

8

7

9

 

7

11

 

7

11

 

7

9

8

10

 

8

12

 

8

12

 

8

10

9

11

 

9

13

 

9

13

 

9

11

10

12

 

10

14

           

11

13

                 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 13

schaal 13

 

schaal 14

schaal 14

 

schaal 15

schaal 15

 

schaal 16

schaal 16

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

3

 

1

2

 

1

2

 

1

2

2

4

 

2

2

 

2

2

 

2

2

3

5

 

3

3

 

3

2

 

3

2

4

6

 

4

4

 

4

3

 

4

2

5

7

 

5

5

 

5

4

 

5

2

6

8

 

6

6

 

6

5

 

6

3

7

9

 

7

8

 

7

6

 

7

4

8

11

 

8

9

 

8

8

 

8

6

9

12

 

9

10

 

9

9

 

9

7

was:

wordt:

                 

schaal 17

schaal 17

                 

nr

nr

                 

1

2

                 

2

2

                 

3

2

                 

4

2

                 

5

2

                 

6

2

                 

7

3

                 

8

5

                 

9

6

                 

Bijlage 4. , behorend bij artikel 3, derde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Inpastabel Rijksambtenaren Dienst Justitiële Inrichtingen BES met goede beoordeling 2013

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 3

schaal 3

 

schaal 4

schaal 4

 

schaal 5

schaal 5

 

schaal 6

schaal 6

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

6

 

1

10

 

1

   

1

9

2

7

 

2

11

 

2

11

 

2

10

3

8

 

3

12

 

3

12

 

3

11

4

9

 

4

13

 

4

13

 

4

12

 

10

 

5

14

 

5

14

 

5

13

5

11

 

6

15

 

6

15

 

6

14

6

12

 

7

GJT 16

 

7

GJT 16

 

7

15

7

13

 

8

GJT 17

   

GJT 17

 

8

GJT 16

8

14

 

9

GJT 18

 

8

GJT 18

 

9

GJT 17

9

15

 

10

GJT 18

 

9

GJT 19

 

10

GJT 18

10

GJT 16

 

11

GJT 19

 

10

GJT 20

 

11

GJT 19

11

GJT 16

 

12

GJT 19

 

11

GJT 20

 

12

GJT 20

12

GJT 17

 

13

GJT 20

 

12

GJT 21

 

13

GJT 21

13

GJT 17

 

14

GJT 20

 

13

GJT 21

 

14

GJT 21

14

GJT 18

 

15

GJT 20

 

14

GJT 22

 

15

GJT 22

15

GJT 18

       

15

GJT 22

 

16

GJT 22

16

GJT 19

         

GJT 22

 

17

GJT 22

17

GJT 19

                 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 7

schaal 7

 

schaal 8

schaal 8

 

schaal 9

schaal 9

 

schaal 10

schaal 10

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

12

 

1

13

 

1

12

 

1

14

2

13

 

2

14

 

2

13

 

2

15

3

14

 

3

15

 

3

14

 

3

GJT 16

4

15

 

4

GJT 16

 

4

15

 

4

GJT 17

5

GJT 16

 

5

GJT 17

 

5

GJT 16

 

5

GJT 18

6

GJT 17

 

6

GJT 18

 

6

GJT 17

 

6

GJT 19

7

GJT 18

 

7

GJT 19

 

7

GJT 18

 

7

GJT 20

8

GJT 19

 

8

GJT 20

 

8

GJT 19

 

8

GJT 21

9

GJT 20

 

9

GJT 21

 

9

GJT 20

 

9

GJT 22

10

GJT 21

 

10

GJT 22

 

10

GJT 21

 

10

GJT 22

11

GJT 21

 

11

GJT 22

 

11

GJT 21

     

was:

wordt:

                 

schaal 11

schaal 11

                 

nr

nr

                 

1

14

                 

2

15

                 

3

GJT 16

                 

4

GJT 17

                 

5

GJT 18

                 

6

GJT 19

                 

7

GJT 20

                 

8

GJT 21

                 

9

GJT 21

                 

Bijlage 5. , behorend bij artikel 3, vierde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Inpastabel Rijksambtenaren Douane BES met goede beoordeling 2013

was:

wordt

 

was:

wordt

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 4

schaal 3

 

schaal 4a

schaal 4

 

schaal 5

schaal 5

 

schaal 6

schaal 6

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

11

 

1

4

 

1

4

 

1

3

2

12

 

2

5

 

2

5

 

2

4

3

13

 

3

6

 

3

6

 

3

5

4

14

 

4

7

 

4

7

 

4

6

5

15

 

5

9

 

5

8

 

5

7

     

6

10

 

6

9

 

6

9

     

7

11

 

7

10

 

7

10

     

8

12

 

8

11

 

8

11

     

9

13

 

9

12

 

9

12

     

10

14

 

10

13

 

10

13

                 

11

14

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 7

schaal 7

 

schaal 8

schaal 8

 

schaal 9

schaal 9

 

schaal 10

schaal 10

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

5

 

1

4

 

1

6

 

1

7

2

6

 

2

5

 

2

7

 

2

8

3

7

 

3

7

 

3

8

 

3

9

4

8

 

4

8

 

4

10

 

4

10

5

9

 

5

9

 

5

11

 

5

12

6

11

 

6

10

 

6

12

 

6

13

7

13

 

7

11

 

7

13

 

7

14

8

14

 

8

12

 

8

14

 

8

15

9

15

 

9

13

 

9

15

 

9

GDT 16

10

GDT 16

 

10

14

 

10

GDT 16

 

10

GDT 16

11

GDT 17

 

11

15

 

11

GDT 17

     

12

GDT 17

 

12

15

 

12

GDT 17

     

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 11

schaal 11

 

schaal 12

schaal 12

 

schaal 13

schaal 13

 

schaal 14

schaal 14

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

6

 

1

5

 

1

5

 

1

4

2

7

 

2

6

 

2

6

 

2

5

3

9

 

3

8

 

3

9

 

3

7

4

11

 

4

9

 

4

10

 

4

8

5

12

 

5

10

 

5

11

 

5

9

6

13

 

6

11

 

6

12

 

6

10

7

14

 

7

13

 

7

13

 

7

12

8

15

 

8

14

 

8

14

 

8

13

9

GDT 16

 

9

15

 

9

15

 

9

14

10

GDT 16

                 

Bijlage 6. , behorend bij artikel 3, vijfde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Inpastabel Rijksambtenaren politie en KMAR BES met goede beoordeling 2013

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 4

schaal 4

 

schaal 5

schaal 5

 

schaal 6

schaal 6

 

schaal 7

schaal 7

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

10

 

1

14

 

1

14

 

1

15

2

11

 

2

15

 

2

15

 

2

GPT 16

3

12

 

3

GPT 16

 

3

GPT 16

 

3

GPT 17

4

13

 

4

GPT 17

 

4

GPT 17

 

4

GPT 18

5

14

 

5

GPT 18

 

5

GPT 18

 

5

GPT 19

6

15

 

6

GPT 19

 

6

GPT 19

 

6

GPT 20

7

GPT 16

 

7

GPT 20

 

7

GPT 20

 

7

GPT 20

8

GPT 17

 

8

GPT 21

 

8

GPT 21

 

8

GPT 21

9

GPT 18

 

9

GPT 22

 

9

GPT 22

 

9

GPT 22

10

GPT 19

 

10

GPT 23

 

10

GPT 23

 

10

GPT 23

11

GPT 20

 

11

GPT 24

 

11

GPT 24

 

11

GPT 24

12

GPT 20

 

12

GPT 25

 

12

GPT 24

 

12

GPT 25

     

13

GPT 26

 

13

GPT 24

 

13

GPT 25

     

14

GPT 27

           
     

15

GPT 27

           

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 8

schaal 8

 

schaal 9

schaal 9

 

schaal 10

schaal 10

 

schaal 11

schaal 11

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

13

 

1

14

 

1

14

 

1

11

2

14

 

2

15

 

2

15

 

2

12

3

15

 

3

GPT 16

 

3

GPT 16

 

3

13

4

GPT 16

 

4

GPT 17

 

4

GPT 17

 

4

14

5

GPT 17

 

5

GPT 18

 

5

GPT 18

 

5

15

6

GPT 18

 

6

GPT 18

 

6

GPT 18

 

6

GPT 16

7

GPT 19

 

7

GPT 19

 

7

GPT 19

 

7

GPT 17

8

GPT 19

 

8

GPT 20

 

8

GPT 20

 

8

GPT 17

9

GPT 20

 

9

GPT 21

 

9

GPT 20

 

9

GPT 17

10

GPT 21

 

10

GPT 21

 

10

GPT 20

     

11

GPT 22

 

11

GPT 22

 

11

GPT 20

     

12

GPT 23

 

12

GPT 22

           

13

GPT 23

 

13

GPT 22

           

14

GPT 24

                 

15

GPT 24

                 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

           

schaal 12

schaal 12

 

schaal 13

schaal 13

           

nr

nr

 

nr

nr

           

1

10

 

1

7

           

2

11

 

2

10

           

3

12

 

3

11

           

4

13

 

4

12

           

5

14

 

5

13

           

6

15

 

6

14

           

7

GPT 16

 

7

15

           

8

GPT 17

 

8

GPT 16

           

9

GPT 17

 

9

GPT 17

           
     

10

GPT 18

           
     

11

GPT 18

           

Bijlage 7. , behorend bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Inpastabel Rijkambtenaren BES zonder goede beoordeling 2013–2015

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 1

schaal 1

 

schaal 2

schaal 2

 

schaal 3

schaal 3

 

schaal 4

schaal 4

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

3

2

 

3

2

 

3

2

 

3

2

4

3

 

4

2

 

4

2

 

4

3

5

4

 

5

2

 

5

2

 

5

4

6

5

 

6

2

 

6

2

 

6

5

7

6

 

7

3

 

7

2

 

7

6

8

7

 

8

4

 

8

2

 

8

7

9

8

 

9

5

 

9

3

 

9

8

10

9

 

10

6

 

10

4

 

10

9

11

10

 

11

7

 

11

5

 

11

10

12

11

 

12

8

 

12

6

 

12

10

13

12

 

13

9

 

13

7

 

13

11

14

13

 

14

9

 

14

8

 

14

11

15

14

 

15

10

 

15

9

 

15

12

GT 16

15

 

16

11

 

16

9

 

GT 16

13

GT 17

GRT 16

 

17

12

 

17

10

 

GT 17

14

GT 18

GRT 16

 

GT 18

13

 

GT 18

10

 

GT 18

15

GT 19

GRT 16

 

GT 19

14

 

GT 19

11

 

GT 19

GRT 16

     

GT 20

15

 

GT 20

12

     
     

GT 21

GRT 16

 

GT 21

14

     
     

GT 22

GRT 17

 

GT 22

15

     
     

GT 23

GRT 18

 

GT 23

GRT 16

     

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 5

schaal 5

 

schaal 6

schaal 6

 

schaal 7

schaal 7

 

schaal 8

schaal 8

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

1

 

1

1

 

1

2

 

1

3

2

2

 

2

2

 

2

3

 

2

4

3

3

 

3

2

 

3

4

 

3

5

4

4

 

4

2

 

4

5

 

4

6

5

5

 

5

3

 

5

6

 

5

7

6

6

 

6

4

 

6

7

 

6

9

7

7

 

7

5

 

7

8

 

7

10

8

8

 

8

6

 

8

9

 

8

11

9

9

 

9

7

 

9

10

 

9

12

10

10

 

10

8

 

10

11

 

10

13

11

11

 

11

9

 

11

12

 

11

14

12

11

 

12

10

 

GT 12

13

 

GT 12

15

13

12

 

13

11

 

GT 13

13

 

GT 13

GRT 16

14

12

 

14

11

 

GT 14

14

     

15

13

 

15

12

 

GT 15

15

     

GT 16

13

 

16

12

 

GT 16

GRT 16

     

GT 17

14

 

17

13

 

GT 17

GRT 17

     

GT 18

15

 

GT 18

14

           

GT 19

GRT 16

 

GT 19

15

           
     

GT 20

GRT 16

           
     

GT 21

GRT 16

           

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 9

schaal 9

 

schaal 10

schaal 10

 

schaal 11

schaal 11

 

schaal 12

schaal 12

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

1

 

1

3

 

1

3

 

1

1

2

2

 

2

4

 

2

4

 

2

2

3

3

 

3

5

 

3

5

 

3

3

4

4

 

4

6

 

4

6

 

4

5

5

5

 

5

7

 

5

8

 

5

6

6

7

 

6

9

 

6

9

 

6

7

7

8

 

7

10

 

7

10

 

7

8

8

9

 

8

11

 

8

11

 

8

9

9

10

 

9

12

 

9

12

 

9

10

10

11

 

10

13

           

11

12

                 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 13

schaal 13

 

schaal 14

schaal 14

 

schaal 15

schaal 15

 

schaal 16

schaal 16

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

2

 

1

1

 

1

1

 

1

1

2

3

 

2

2

 

2

2

 

2

2

3

4

 

3

2

 

3

2

 

3

2

4

5

 

4

3

 

4

2

 

4

2

5

6

 

5

4

 

5

3

 

5

2

6

7

 

6

5

 

6

4

 

6

2

7

8

 

7

6

 

7

5

 

7

3

8

9

 

8

8

 

8

6

 

8

4

9

11

 

9

9

 

9

8

 

9

6

was:

wordt:

                 

schaal 17

schaal 17

                 

nr

nr

                 

1

1

                 

2

2

                 

3

2

                 

4

2

                 

5

2

                 

6

2

                 

7

2

                 

8

3

                 

9

5

                 

Bijlage 8. , behorend bij artikel 4, derde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Inpastabel Rijksambtenaren Dienst Justitiële Inrichtingen BES zonder goede beoordeling 2013

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 3

schaal 3

 

schaal 4

schaal 4

 

schaal 5

schaal 5

 

schaal 6

schaal 6

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

5

 

1

9

 

1

10

 

1

8

2

6

 

2

10

 

2

11

 

2

9

3

7

 

3

11

 

3

12

 

3

10

4

8

 

4

12

 

4

13

 

4

11

5

9

 

5

13

 

5

14

 

5

12

6

11

 

6

14

 

6

15

 

6

13

7

12

 

7

15

 

7

GJT 16

 

7

14

8

13

 

8

GJT 16

 

8

GJT 17

 

8

15

9

14

 

9

GJT 17

 

9

GJT 19

 

9

GJT 16

10

15

 

10

GJT 18

 

10

GJT 20

 

10

GJT 17

11

GJT 16

 

11

GJT 18

 

11

GJT 20

 

11

GJT 18

12

GJT 16

 

12

GJT 19

 

12

GJT 21

 

12

GJT 19

13

GJT 17

 

13

GJT 19

 

13

GJT 21

 

13

GJT 20

14

GJT 17

 

14

GJT 20

 

14

GJT 22

 

14

GJT 21

15

GJT 18

 

15

GJT 20

 

15

GJT 22

 

15

GJT 21

16

GJT 18

             

16

GJT 22

17

GJT 19

             

17

GJT 22

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 7

schaal 7

 

schaal 8

schaal 8

 

schaal 9

schaal 9

 

schaal 10

schaal 10

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

11

 

1

12

 

1

11

 

1

13

2

12

 

2

13

 

2

12

 

2

14

3

13

 

3

14

 

3

13

 

3

15

4

14

 

4

15

 

4

14

 

4

GJT 16

5

15

 

5

GJT 16

 

5

15

 

5

GJT 17

6

GJT 16

 

6

GJT 17

 

6

GJT 16

 

6

GJT 18

7

GJT 17

 

7

GJT 18

 

7

GJT 17

 

7

GJT 19

8

GJT 18

 

8

GJT 19

 

8

GJT 18

 

8

GJT 20

9

GJT 19

 

9

GJT 20

 

9

GJT 19

 

9

GJT 21

10

GJT 20

 

10

GJT 21

 

10

GJT 20

 

10

GJT 22

11

GJT 21

 

11

GJT 22

 

11

GJT 21

     

was:

wordt:

                 

schaal 11

schaal 11

                 

nr

nr

                 

1

13

                 

2

14

                 

3

15

                 

4

GJT 16

                 

5

GJT 17

                 

6

GJT 18

                 

7

GJT 19

                 

8

GJT 20

                 

9

GJT 21

                 

Bijlage 9. , behorend bij artikel 4, vierde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Inpastabel Rijksambtenaren Douane BES zonder goede beoordeling 2013

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 4

schaal 3

 

schaal 4a

schaal 4

 

schaal 5

schaal 5

 

schaal 6

schaal 6

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

10

 

1

3

 

1

3

 

1

2

2

11

 

2

4

 

2

4

 

2

3

3

12

 

3

5

 

3

5

 

3

4

4

13

 

4

6

 

4

6

 

4

5

5

14

 

5

7

 

5

7

 

5

6

     

6

9

 

6

8

 

6

7

     

7

10

 

7

9

 

7

9

     

8

11

 

8

10

 

8

10

     

9

12

 

9

11

 

9

11

     

10

13

 

10

12

 

10

12

                 

11

13

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 7

schaal 7

 

schaal 8

schaal 8

 

schaal 9

schaal 9

 

schaal 10

schaal 10

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

3

 

1

3

 

1

5

 

1

6

2

5

 

2

4

 

2

6

 

2

7

3

6

 

3

5

 

3

7

 

3

8

4

7

 

4

7

 

4

8

 

4

9

5

8

 

5

8

 

5

10

 

5

10

6

9

 

6

9

 

6

11

 

6

12

7

11

 

7

10

 

7

12

 

7

13

8

13

 

8

11

 

8

13

 

8

14

9

14

 

9

12

 

9

14

 

9

15

10

15

 

10

13

 

10

15

 

10

GDT 16

11

GDT 16

 

11

14

 

11

GDT 16

     

12

GDT 17

 

12

15

 

12

GDT 17

     

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 11

schaal 11

 

schaal 12

schaal 12

 

schaal 13

schaal 13

 

schaal 14

schaal 14

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

5

 

1

4

 

1

4

 

1

3

2

6

 

2

5

 

2

5

 

2

4

3

7

 

3

6

 

3

6

 

3

5

4

9

 

4

8

 

4

9

 

4

7

5

11

 

5

9

 

5

10

 

5

8

6

12

 

6

10

 

6

11

 

6

9

7

13

 

7

11

 

7

12

 

7

10

8

14

 

8

13

 

8

13

 

8

12

9

15

 

9

14

 

9

14

 

9

13

10

GDT 16

                 

Bijlage 10. , behorend bij artikel 4, vijfde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Inpastabel Rijksambtenaren politie en KMAR BES zonder goede beoordeling 2013

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 4

schaal 4

 

schaal 5

schaal 5

 

schaal 6

schaal 6

 

schaal 7

schaal 7

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

9

 

1

13

 

1

13

 

1

14

2

10

 

2

14

 

2

14

 

2

15

3

11

 

3

15

 

3

15

 

3

GPT 16

4

12

 

4

GPT 16

 

4

GPT 16

 

4

GPT 17

5

13

 

5

GPT 17

 

5

GPT 17

 

5

GPT 18

6

14

 

6

GPT 18

 

6

GPT 18

 

6

GPT 19

7

15

 

7

GPT 19

 

7

GPT 19

 

7

GPT 20

8

GPT 16

 

8

GPT 20

 

8

GPT 20

 

8

GPT 20

9

GPT 17

 

9

GPT 21

 

9

GPT 21

 

9

GPT 21

10

GPT 18

 

10

GPT 22

 

10

GPT 22

 

10

GPT 22

11

GPT 19

 

11

GPT 23

 

11

GPT 23

 

11

GPT 23

12

GPT 20

 

12

GPT 24

 

12

GPT 24

 

12

GPT 24

     

13

GPT 25

 

13

GPT 24

 

13

GPT 25

     

14

GPT 26

           
     

15

GPT 27

           

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

schaal 8

schaal 8

 

schaal 9

schaal 9

 

schaal 10

schaal 10

 

schaal 11

schaal 11

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

 

nr

nr

1

12

 

1

13

 

1

13

 

1

10

2

13

 

2

14

 

2

14

 

2

11

3

14

 

3

15

 

3

15

 

3

12

4

15

 

4

GPT 16

 

4

GPT 16

 

4

13

5

GPT 16

 

5

GPT 17

 

5

GPT 17

 

5

14

6

GPT 17

 

6

GPT 18

 

6

GPT 18

 

6

15

7

GPT 18

 

7

GPT 18

 

7

GPT 18

 

7

GPT 16

8

GPT 19

 

8

GPT 19

 

8

GPT 19

 

8

GPT 17

9

GPT 19

 

9

GPT 20

 

9

GPT 20

 

9

GPT 17

10

GPT 20

 

10

GPT 21

 

10

GPT 20

     

11

GPT 21

 

11

GPT 21

 

11

GPT 20

     

12

GPT 22

 

12

GPT 22

           

13

GPT 23

 

13

GPT 22

           

14

GPT 23

                 

15

GPT 24

                 

was:

wordt:

 

was:

wordt:

           

schaal 12

schaal 12

 

schaal 13

schaal 13

           

nr

nr

 

nr

nr

           

1

9

 

1

6

           

2

10

 

2

7

           

3

11

 

3

10

           

4

12

 

4

11

           

5

13

 

5

12

           

6

14

 

6

13

           

7

15

 

7

14

           

8

GPT 16

 

8

15

           

9

GPT 17

 

9

GPT 16

           
     

10

GPT 17

           
     

11

GPT 18

           

Bijlage 11. , behorend bij artikel 5, eerste lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldiging Geestelijken BES per 1 januari 2013

nr

salaris

 

USD

1

1632

Bijlage 12. , behorend bij artikel 5, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldiging Geestelijken BES per 1 januari 2014

nr

salaris

 

USD

1

1641

Bijlage 13. , behorend bij artikel 1, derde lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2016

Schalen

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nr

                                 

Nr

1

891

978

1100

1240

1404

1601

1827

2094

2403

2765

3197

3692

4260

4906

5642

6280

6877

1
2

909

999

1128

1277

1447

1650

1881

2152

2465

2828

3265

3765

4336

4989

5730

6375

6980

2
3

924

1019

1156

1313

1491

1700

1935

2211

2527

2892

3335

3838

4414

5071

5819

6471

7085

3
4

941

1041

1185

1349

1533

1748

1989

2269

2589

2957

3402

3910

4490

5153

5908

6567

7190

4
5

957

1061

1214

1385

1576

1798

2043

2328

2651

3020

3471

3985

4569

5236

5996

6665

7296

5
6

974

1083

1242

1421

1619

1847

2099

2387

2714

3084

3540

4057

4645

5318

6085

6760

7401

6
7

990

1104

1272

1457

1663

1898

2152

2445

2774

3148

3609

4130

4722

5402

6173

6857

7508

7
8

1007

1124

1300

1494

1705

1946

2207

2503

2836

3212

3676

4203

4800

5483

6263

6953

7613

8
9

1023

1145

1329

1530

1748

1996

2260

2562

2897

3276

3746

4275

4877

5566

6350

7050

7719

9
10

1041

1165

1358

1565

1791

2044

2316

2621

2960

3341

3814

4348

4954

5648

6440

7146

7825

10
11

1057

1186

1386

1602

1833

2094

2369

2678

3020

3405

3883

4421

5031

5730

6528

7241

7931

11
12

1074

1207

1415

1637

1877

2144

2423

2738

3082

3469

3952

4494

5108

5813

6616

7339

8037

12
13

1089

1227

1444

1674

1920

2193

2478

2796

3145

3532

4020

4568

5187

5895

6706

7435

8144

13
14

1107

1249

1472

1710

1963

2242

2532

2855

3206

3596

4088

4640

5263

5977

6793

7532

8249

14
15

1123

1267

1503

1746

2005

2292

2586

2913

3268

3660

4157

4713

5340

6060

6883

7628

8355

15

Garantie Politie Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                               

Garantietreden

GPT16      

1798

2067

2366

2655

3002

3362

3766

4277

4814

5451

        GPT16
GPT17      

1849

2109

2418

2725

3090

3456

3871

4399

4918

5561

        GPT17
Gpt18      

1902

2160

2481

2794

3180

3551

3977

   

5677

        Gpt18
GPT19      

1953

2212

2545

2863

3269

3645

4082

              GPT19
GPT20      

2006

2263

2607

2933

3358

3739

4190

              GPT20
GPT21        

2316

2670

3005

3447

3833

                GPT21
GPT22        

2367

2734

3071

3536

3927

                GPT22
GPT23        

2419

2797

3141

3625

                  GPT23
GPT24        

2470

2863

3210

3714

                  GPT24
GPT25        

2523

 

3279

                    GPT25
GPT26        

2574

                        GPT26
GPT27        

2626

                        GPT27

Garantie Justitiele Instellingen Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                               

Garantietreden

GJT16    

1550

1798

2067

2366

2655

3002

3362

3766

4277

            GJT16
GJT17    

1596

1849

2109

2418

2725

3090

3456

3871

4399

            GJT17
GJT18    

1642

1902

2160

2481

2794

3180

3551

3977

4519

            GJT18
GJT19    

1690

1953

2212

2545

2863

3269

3645

4082

4641

            GJT19
GJT20      

2006

2263

2607

2933

3358

3739

4190

4761

            GJT20
GJT21        

2316

2670

3005

3447

3833

4294

4887

            GJT21
GJT22        

2367

2734

 

3536

 

4400

              GJT22

Garantie Douane Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                               

Garantietreden

GDT16            

2655

 

3362

3766

4277

            GDT16
GDT17            

2725

 

3456

                GDT17

Garantie RCN Treden voor GT gerechtigden uit overgangsrecht 1998

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                               

Garantietreden

GRT16

1169

1310

1552

1798

2067

2366

2655

3002

                  GRT16
GRT17  

1352

       

2725

                    GRT17
GRT18  

1395

                              GRT18

* de garantietreden GRT16, GRT17 en GRT 18 zijn alleen van toepassing voor ambtenaren van wie de bezoldiging tot 1 juli 2013 was vastgesteld op een bezoldigingstrede, als bedoeld in artikel 1, onder f, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, zoals dat tot die datum luidde, die voorzien was van de aanduiding ‘G.T.’, en voor de ambtenaren die tot 1 juli 2013 uitzicht hadden op een dergelijke bezoldigingstrede.