Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol waaronder ALCMS[Regeling vervallen per 01-11-2015.]

Geldend van 05-06-2015 t/m 31-10-2015

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/51109, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot onderhoud aan het banenstelsel van Schiphol waaronder vervanging van het Airfield Lighting Control and Monitoring System (Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol waaronder ALCMS)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23, eerste lid, Wet luchtvaart;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-11-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ALCMS: Airfield Lighting Control and Monitoring System;

 • b. gebruiksjaar 2015: de periode van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015;

 • c. LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Artikel 2 [Vervallen per 01-11-2015]

 • 1 In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden voor het gebruiksjaar 2015 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

  Tabel: grenswaarden geluidbelasting in LDEN handhavingspunten

  Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  55,90

  (56,90)

  2

  100.475

  472.525

  57,60

  (58,60)

  3

  104.150

  474.925

  58,67

  (59,67)

  4

  106.325

  477.125

  58,14

  (59,14)

  5

  108.875

  478.725

  57,88

  (58,88)

  6

  109.675

  481.125

  61,42

  (62,42)

  7

  107.625

  486.025

  57,52

  (58,52)

  8

  107.725

  489.075

  58,47

  (59,47)

  9

  107.725

  492.100

  56,93

  (57,93)

  10

  108.525

  495.350

  59,00

  (60,00)

  11

  109.175

  498.100

  58,54

  (59,54)

  12

  109.550

  500.725

  58,18

  (59,18)

  13

  110.250

  503.025

  57,22

  (58,22)

  14

  110.775

  500.550

  56,63

  (57,63)

  15

  110.575

  496.725

  57,77

  (58,77)

  16

  111.750

  491.425

  57,04

  (58,04)

  17

  111.825

  487.425

  57,37

  (58,37)

  18

  111.950

  485.275

  61,63

  (62,63)

  19

  113.625

  482.275

  54,57

  (55,57)

  20

  116.175

  481.925

  59,56

  (60,56)

  21

  119.050

  481.900

  58,39

  (59,39)

  22

  122.025

  481.450

  58,32

  (59,32)

  23

  118.800

  481.050

  57,72

  (58,72)

  24

  114.525

  476.925

  57,18

  (58,18)

  25

  116.100

  474.050

  57,56

  (58,56)

  26

  113.575

  472.550

  55,21

  (56,21)

  27

  112.500

  468.500

  56,21

  (57,21)

  28

  112.600

  472.325

  55,37

  (56,37)

  29

  112.525

  475.400

  56,71

  (57,71)

  30

  110.475

  475.250

  57,98

  (58,98)

  31

  108.600

  475.075

  58,82

  (59,82)

  32

  110.150

  471.075

  57,18

  (58,18)

  33

  106.800

  471.150

  56,82

  (57,82)

  34

  103.400

  472.225

  57,19

  (58,19)

  35

  98.400

  470.300

  57,10

  (58,10)

 • 2 In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden voor het gebruiksjaar 2015 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

  Tabel: grenswaarden geluidbelasting in Lnight handhavingspunten

  Grenswaarden handhavingspunten nacht Lnight [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  52,84

  (53,84)

  2

  104.150

  474.925

  50,33

  (51,33)

  3

  105.750

  476.600

  47,81

  (48,81)

  4

  108.875

  478.725

  47,68

  (48,68)

  5

  108.025

  485.875

  51,91

  (52,91)

  6

  108.350

  492.100

  51,65

  (52,65)

  7

  108.525

  495.350

  49,71

  (50,71)

  8

  109.275

  501.750

  48,25

  (49,25)

  9

  109.675

  504.850

  46,56

  (47,56)

  10

  110.825

  504.425

  47,23

  (48,23)

  11

  110.775

  500.550

  48,37

  (49,37)

  12

  110.575

  496.725

  49,69

  (50,69)

  13

  110.600

  494.400

  50,37

  (51,37)

  14

  110.175

  488.550

  52,23

  (53,23)

  15

  118.825

  481.650

  52,57

  (53,57)

  16

  120.250

  481.500

  51,47

  (52,47)

  17

  118.825

  481.350

  52,55

  (53,55)

  18

  111.000

  476.350

  48,11

  (49,11)

  19

  109.175

  474.600

  46,14

  (47,14)

  20

  110.750

  471.600

  46,48

  (47,48)

  21

  115.875

  468.125

  43,80

  (44,80)

  22

  111.800

  467.525

  44,30

  (45,30)

  23

  109.500

  468.025

  45,91

  (46,91)

  24

  106.000

  471.050

  46,08

  (47,08)

  25

  100.475

  472.525

  48,72

  (49,72)

Artikel 3. Vrijstellingen [Vervallen per 01-11-2015]

 • 1 Gedurende de periode van 23 maart 2015 tot en met 5 april 2015 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege de vervanging van het ALCMS wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:

  • a. starts van baan 09 en baan 27 (Buitenveldertbaan);

  • b. landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

 • 2 Gedurende de periode van 20 april 2015 tot en met 3 mei 2015 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege de vervanging van het ALCMS wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

 • 3 Gedurende de periode van 25 mei 2015 tot en met 5 juli 2015 dat de Zwanenburgbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, waaronder de vervanging van het ALCMS, wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts van baan 18L (Aalsmeerbaan).

 • 4 Gedurende de periode van 17 augustus 2015 tot en met 30 augustus 2015 dat de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege de vervanging van het ALCMS wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:

  • a. starts van baan 36C (Zwanenburgbaan) en baan 18L (Aalsmeerbaan);

  • b. landingen op baan 36R (Aalsmeerbaan).

 • 5 Gedurende de periode van 17 augustus 2015 tot en met 30 augustus 2015 dat de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege de vervanging van het ALCMS wordt dagelijks voor het gehele etmaal vrijstelling verleend van de artikelen 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op kaarten 1/21 en 2/21.

 • 6 Het gebruik van de Buitenveldertbaan voor starts als bedoeld in het eerste lid, kan slechts plaatsvinden indien de Polderbaan niet beschikbaar is of de Polderbaan (baan 36L) respectievelijk de Zwanenburgbaan (baan 18C) niet bruikbaar zijn omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, paragraaf 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21 van de Aeronautical Information Publication, versie 5 maart 2015, op deze banen worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.

 • 7 Het gebruik van de Schiphol-Oostbaan voor landingen, als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen voor landingen beschikbaar of bruikbaar is of indien het gebruik van een andere baan zou leiden tot gebruik tegelijkertijd zowel voor starts als voor landingen.

 • 8 Het gebruik van de Aalsmeerbaan voor landingen als bedoeld in het vierde lid, kan slechts plaatsvinden indien de Kaagbaan niet bruikbaar is voor landingen omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgidsparagraaf 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21 van de Aeronautical Information Publication, versie 5 maart 2015, op deze baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.

 • 9 Indien vanwege de werkzaamheden naar het oordeel van Luchtverkeersleiding Nederland een langere periode noodzakelijk is, gelden de in het eerste tot en met vijfde lid bedoelde vrijstellingen gedurende die langere periode.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-11-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 maart 2015.

 • 2 Deze regeling wordt ingetrokken met ingang van 1 november 2015.

 • 3 Zij blijft van toepassing op grenswaarden en vrijstellingen die voor de intrekking ingevolge de regeling hebben gegolden,

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-11-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol waaronder ALCMS.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld