Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Veilig Verkeer Nederland 2016[Regeling vervalt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-05-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/43815, houdende vaststelling van het subsidieplafond Veilig Verkeer Nederland 2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014 wordt voor het boekjaar 2016 vastgesteld op € 3.618.578,44.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

de directeur-generaal Bereikbaarheid,

L.M.C. Ongering