Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit volmacht en machtiging directeur van het Bureau beheer landbouwgronden 2015

Geldend van 12-03-2015 t/m heden

Besluit van de directeur Bureau beheer landbouwgronden van 9 maart 2015, nr. MAND201505, houdende volmacht en machtiging van het Bureau beheer landbouwgronden 2015 (Besluit volmacht en machtiging directeur van het Bureau beheer landbouwgronden 2015)

De directeur Bureau beheer landbouwgronden,

Gelet op artikel 4 van het Besluit volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken 2015 is wat betreft volmacht en machtiging en de vertegenwoordiging in en buiten rechte van het Bureau Beheer landbouwgronden van overeenkomstige toepassing op medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de directeur van het Bureau beheer landbouwgronden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging directeur van het Bureau beheer landbouwgronden 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 maart 2015

M.J.J. Smorenburg

directeur Bureau beheer landbouwgronden