Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlening ondervolmacht (afdoen van stukken op het werkterrein Transitieautoriteit Jeugd, ressorterende onder de directie Jeugd)

Geldend van 24-02-2015 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van VWS van 22 januari 2015 (kenmerk 705564-131641-J), houdende de verlening van ondervolmacht ten behoeve van het afdoen van stukken op het werkterrein van de Transitieautoriteit Jeugd, ressorterende onder de directie Jeugd

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de directeur Jeugd,

Gelet op artikel 16, tweede lid, onder b, van de Volmachtregeling VWS;

Besluiten:

Artikel 1

De hieronder genoemde functionaris:

  • het hoofd van het bureau Transitie Autoriteit Jeugd, ressorterend onder de directie Jeugd;

heeft in plaats van de directeur Jeugd:

  • ondervolmacht ten aanzien van stukken als bedoeld in artikel 10 van de Volmachtregeling VWS op het werkterrein van de Transitieautoriteit Jeugd tot een bedrag hoger dan € 100.000 inclusief btw.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening en werkt terug tot en met 1 december 2014.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De directeur Jeugd,

L.S.J. Wever

De Secretaris-Generaal,

L.A.M. van Halder