Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai

Geldend van 03-02-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 januari 2015, nr. ienm/bsk-2015/14242, houdende wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder.]

Artikel III

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag dat deze in de Staatscourant wordt geplaatst en werkt met betrekking tot artikel I terug tot en met 1 januari 2015.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu

W.J. Mansveld