Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling wijziging vergoedingen rechtsbijstandverleners

Geldend van 31-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2015, nr. 611103, houdende wijziging van de vergoedingen voor rechtsbijstandverleners

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het basisbedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2015 vastgesteld op: € 106,40.

Artikel 2

De vergoeding, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2015 vastgesteld op: € 19,02.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 januari 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven