Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2015

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2015 vastgesteld op 0,113412%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2015 vastgesteld op 0,127436%.

Artikel 3

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Amsterdam, 9 december 2014

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV