Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, [...] en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel IX

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel III, onderdeel A, opgenomen verhogingen van accijns.

Artikel X

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes