Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit indexering factoren, grondslagen en bedragen per 1 januari 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, Indexering factoren, grondslagen en bedragen per 1 januari 2015

Artikel 1

De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b, eerste lid, onder a, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b, eerste lid, onder a, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 juli 2014, worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,44%.

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2015 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2015

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

24.811,68 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

17,1505

195,00

1.404,45

1.446,64

17,1775

195,00

1.446,65

2.021,13

17,2234

195,00

2.021,14

2.066,96

17,2410

195,00

2.066,97

2.113,24

17,2427

195,00

2.113,25

2.158,62

17,2440

195,00

2.158,63

2.204,45

17,2460

195,00

2.204,46

2.248,92

17,2478

195,00

2.248,93

2.294,76

17,2495

195,00

2.294,77

2.385,51

17,2516

195,00

2.385,52

2.485,34

17,2554

195,00

2.485,35

2.583,36

17,2585

195,00

2.583,37

2.678,65

17,2622

195,00

2.678,66

2.679,11

17,2947

195,00

2.679,12

2.726,30

17,2981

195,00

2.726,31

2.773,49

17,3000

195,00

2.773,50

2.820,23

17,3055

195,00

2.820,24

2.867,88

17,3071

195,00

2.867,89

2.914,62

17,3129

195,00

2.914,63

2.961,36

17,3147

195,00

2.961,37

2.961,81

17,3154

195,00

2.961,82

3.004,92

17,3188

196,00

3.004,93

3.048,94

17,3199

196,00

3.048,95

3.092,96

17,3243

196,00

3.092,97

3.136,07

17,3252

196,00

3.136,08

3.136,52

17,3288

196,00

3.136,53

3.180,08

17,3298

196,00

3.180,09

3.223,19

17,3306

196,00

3.223,20

3.223,64

17,3344

196,00

3.223,65

3.267,21

17,3352

196,00

3.267,22

3.310,32

17,3360

196,00

3.310,33

3.353,88

17,3414

196,00

3.353,89

3.397,44

17,3523

196,00

3.397,45

3.441,01

17,3551

196,00

3.441,02

3.484,57

17,3563

196,00

3.484,58

3.528,13

17,3612

196,00

3.528,14

3.571,69

17,3620

196,00

3.571,70

3.615,26

17,3671

196,00

3.615,27

3.658,82

17,3684

196,00

3.658,83

3.659,27

17,3696

196,00

3.659,28

3.713,73

17,3728

196,00

3.713,74

3.768,18

17,3739

196,00

3.768,19

3.822,63

17,3791

196,00

3.822,64

3.823,09

17,3940

196,00

3.823,10

3.877,54

17,3956

196,00

3.877,55

3.932,00

17,3992

196,00

3.932,01

3.986,45

17,4004

196,00

3.986,46

4.040,90

17,4053

196,00

4.040,91

4.084,02

17,4070

196,00

Artikel 3

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 juli 2014, worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,44%.

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel 5

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 juli 2014 worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,44%.

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 7

De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 juli 2014, worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,44%.

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn