Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014

Geldend van 21-12-2014 t/m heden

Besluit van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, houdende het organisatiereglement van de Dienst van het kadaster en de openbare registers (Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014)

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 17 van de Organisatiewet Kadaster;

Besluit:

Artikel 1. Organisatieonderdelen

 • 1 De Dienst bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de directie Bestuur en Strategie;

  • b. de directie Organisatie en HRM;

  • c. de directie Landregistratie en Geografie;

  • d. de directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies;

  • e. de directie Control en FinanciĆ«n; en

  • f. de directie IT.

 • 2 De organisatieonderdelen genoemd in het vorige lid staan onder leiding van directeuren. De directeuren worden in functie benoemd bij besluit van het bestuur. Het bestuur kan ook besluiten dat de leden van het bestuur de functie van directeur van een of meer organisatieonderdelen bekleden.

Artikel 2. Evaluatie

Het bestuur draagt zorg voor de evaluatie van dit reglement twee jaar na inwerkingtreding van dit reglement.

Artikel 3. Intrekking eerdere regeling

Het Reglement inrichting organisatie Kadaster 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014.

Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Apeldoorn, 2 december 2014

Raad van Bestuur,

Th. A.J. Burmanje

F.L.V.P.L. Tierolff