Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2015[Regeling vervalt per 01-01-2023.]

Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 december 2014, nr. MBO-694770 inzake vaststelling van het subsidieplafond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo voor het kalenderjaar 2015

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo,

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2015, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo wordt vastgesteld op € 34 miljoen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. Bussemaker