Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven

Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven

Artikel 1

Met ingang van 18 december 2014 worden voor een periode van vijf jaar tot lid van de centrale commissie dierproeven benoemd:

  • a. de heer prof. dr. L. Hellebrekers, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. dr. B.J. Blaauboer;

  • c. de heer ing. F.A. Klatter;

  • d. de heer dr. T. Rijnders;

  • e. mevrouw prof. dr. E.N. Stassen.

Artikel 2

  • 3 Een gastdeskundige ontvangt een vergoeding per vergadering van € 256,24.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de centrale commissie dierproeven.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma