Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 5 december 2014, FM 2014/1861 M, directie Financiële Markten, houdende regels tot vaststelling van het tarief, bedoeld in artikel 11k, derde, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voor 2015 (Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015)

Artikel 1

  • 2 In afwijking van het eerste lid is geen tarief verschuldigd voor een afgenomen examen dat ongeldig is verklaard door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, tenzij de ongeldigheid te wijten is aan de kandidaat of het exameninstituut dat het examen heeft afgenomen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem