Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van [...] Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2015)[Regeling vervallen per 13-11-2015.]

Geldend van 12-12-2014 t/m 12-11-2015

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 2 december 2014, MINBUZA-2014.665442, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2015)

Artikel 1 [Vervallen per 13-11-2015]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.1 en artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de financiering van activiteiten ter bevordering van de naleving van mensenrechten in het kader van het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2015 geldt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2 [Vervallen per 13-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,

de Secretaris-Generaal,

R. Jones-Bos