Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2014[Regeling vervalt per 01-08-2018.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 26 november 2014, nr. DUO/OND/ODS-2014/29089M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2014 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2014)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 77, vierde en vijfde lid, 155, tweede lid en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen.

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de navolgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gemeentecode

Opheffingsnorm

Stichtingsnorm

Alphen aan den Rijn

0484

132

220

Barneveld

0203

87

200

De Friese Meren

1921

46

200

Drechterland

0498

80

200

Haarlemmermeer

0394

136

227

Heerenveen

0074

68

200

Hoorn

0405

191

318

Leeuwarden

0080

113

200

Neder-Betuwe

1740

98

200

Nijkerk

0267

118

200

Súdwest-Fryslân

1900

Zie artikel 2

200

Tiel

0281

153

255

Artikel 2. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen.

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeente worden de navolgende opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Súdwest Fryslân

Stedelijk gebied

157

Plattelandsgebied

33

Artikel 3. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2018.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker