Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing bestuursorganen verplichting in artikel 30 Handelsregisterwet 2007[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ / 14189036, tot aanwijzing van bestuursorganen waarvoor de in artikel 30 van de Handelsregisterwet 2007 bedoelde verplichting geldt

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 59, eerste lid, van de Handelsregisterwet 2007;

Besluit:

Artikel 1

De verplichting, bedoeld in artikel 30 van de Handelsregisterwet 2007, geldt uitsluitend voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp