Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000166464, tot aanwijzing van beroepsopleidingen en scholen en vaststelling van de afstand tussen deze en het woonadres van de verzekerde als bedoeld in de Algemene Kinderbijslagwet (Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, zesde lid, onderdeel b, onder 1°, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1

Als beroepsopleiding of school als bedoeld in artikel 7, zesde lid, onderdeel b, onder 1° of 5°, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt aangewezen een beroepsopleiding of school die is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlagen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Bijlage A. Lijst van aangewezen beroepsopleidingen

 

kwalificatienaam

leerweg

niveau

instellingsnaam

postcode plaats

adres

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

AOC De Groene Welle

7772 XP HARDENBERG

Parkweg 1-2

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

AOC De Groene Welle

7772 XP HARDENBERG

Parkweg 1-2

25467

Hoefsmid

BBL

3

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25467

Hoefsmid

BOL

3

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

BBL

4

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

BOL

4

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BBL

3

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BOL

3

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25501

Verkoopspecialist groene detailhandel

BBL

3

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25501

Verkoopspecialist groene detailhandel

BOL

3

AOC De Groene Welle

8017 JN ZWOLLE

Koggelaan 7

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Friesland

8448 GK HEERENVEEN

Domela Nieuwenhuisweg 3

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Friesland

8602 JX SNEEK

Harste 2

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Friesland

9285 PS BUITENPOST

Prof. Wassenberghstraat 3

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BOL

2

AOC Friesland

8602 JX SNEEK

Harste 2

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BBL

2

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BOL

2

AOC Friesland

9285 PS BUITENPOST

Prof. Wassenberghstraat 3

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

AOC Friesland

9285 PS BUITENPOST

Prof. Wassenberghstraat 3

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25458

Milieu-inspecteur

BOL

4

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25460

Medewerker voeding en technologie

BOL

2

AOC Friesland

8448 GK HEERENVEEN

Domela Nieuwenhuisweg 3

25460

Medewerker voeding en technologie

BOL

2

AOC Friesland

8602 JX SNEEK

Harste 2

25460

Medewerker voeding en technologie

BBL

2

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25460

Medewerker voeding en technologie

BOL

2

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2

25460

Medewerker voeding en technologie

BOL

2

AOC Friesland

9285 PS BUITENPOST

Prof. Wassenberghstraat 3

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BBL

3

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BOL

3

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

BBL

4

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

BOL

4

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

BOL

4

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BOL

3

AOC Friesland

8934 BM LEEUWARDEN

Jansoniusstraat 2a

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

AOC Groenhorst College

8303 GZ EMMELOORD

De Balkan 16

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 32

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BBL

4

AOC Groenhorst College

8303 GZ EMMELOORD

De Balkan 16

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

AOC Groenhorst College

8303 GZ EMMELOORD

De Balkan 16

25439

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

BOL

4

AOC Groenhorst College

8251 JZ DRONTEN

De Drieslag 4

25440

Vakexpert teelt en groene technologie

BBL

4

AOC Groenhorst College

6881 BA VELP GLD

Pinkenbergseweg 5f

25440

Vakexpert teelt en groene technologie

BBL

4

AOC Groenhorst College

8251 JZ DRONTEN

De Drieslag 4

25441

Vakexpert veehouderij

BBL

4

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25441

Vakexpert veehouderij

BBL

4

AOC Groenhorst College

8251 JZ DRONTEN

De Drieslag 4

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

BBL

4

AOC Groenhorst College

6881 BA VELP GLD

Pinkenbergseweg 5f

25446

Bedrijfsleider dierverzorging

BBL

4

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25447

Dierenartsassistent paraveterinair

BBL

4

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25448

Medewerker dierverzorging

BBL

2

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25449

Proefdierverzorger

BOL

3

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25450

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

BBL

3

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

AOC Groenhorst College

3862 WH NIJKERK GLD

Luxoolseweg 1

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

AOC Groenhorst College

3862 WH NIJKERK GLD

Luxoolseweg 1

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

AOC Groenhorst College

1362 JA ALMERE

Heliumweg 1

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

AOC Groenhorst College

6717 LN EDE GLD

Zandlaan 31

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

AOC Groenhorst College

8303 GZ EMMELOORD

Barnseweg 3

25460

Medewerker voeding en technologie

BBL

2

AOC Groenhorst College

6717 LN EDE GLD

Zandlaan 31

25460

Medewerker voeding en technologie

BOL

2

AOC Groenhorst College

6717 LN EDE GLD

Zandlaan 31

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BBL

3

AOC Groenhorst College

6717 LN EDE GLD

Zandlaan 31

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BOL

3

AOC Groenhorst College

6717 LN EDE GLD

Zandlaan 31

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

BOL

4

AOC Groenhorst College

6717 LN EDE GLD

Zandlaan 31

25467

Hoefsmid

BBL

3

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25467

Hoefsmid

BOL

3

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

BOL

4

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BBL

3

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BOL

3

AOC Groenhorst College

3771 RN BARNEVELD

Barnseweg 3

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Oost

7521 AG ENSCHEDE

Hengelosestraat 481

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BBL

2

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25434

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek

BBL

3

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

BBL

4

AOC Oost

7005 AZ DOETINCHEM

Gezellenlaan 16

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

BBL

4

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25446

Bedrijfsleider dierverzorging

BBL

4

AOC Oost

7005 AZ DOETINCHEM

Gezellenlaan 16

25446

Bedrijfsleider dierverzorging

BBL

4

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25447

Dierenartsassistent paraveterinair

BBL

4

AOC Oost

7005 AZ DOETINCHEM

Gezellenlaan 16

25450

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

BBL

3

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

AOC Oost

7005 AZ DOETINCHEM

Gezellenlaan 16

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

AOC Oost

7391 HD TWELLO

Meester Zwiersweg 4

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

AOC Oost

7521 AG ENSCHEDE

Hengelosestraat 481

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25460

Medewerker voeding en technologie

BBL

2

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25460

Medewerker voeding en technologie

BOL

2

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25460

Medewerker voeding en technologie

BOL

2

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BBL

3

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BOL

3

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

BBL

4

AOC Oost

7609 PH ALMELO

Bornerbroeksestraat 348

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Terra

9404 CC ASSEN

Vredeveldseweg 55

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Terra

9673 GS WINSCHOTEN

P.C. Hooftlaan 1

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

AOC Terra

9761 TA EELDE

Burg. J.G. Legroweg 33

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

AOC Terra

9721 AA GRONINGEN

Hereweg 99

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

AOC Terra

9721 AA GRONINGEN

Hereweg 99

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

AOC Terra

9721 AA GRONINGEN

Hereweg 99

25448

Medewerker dierverzorging

BBL

2

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25448

Medewerker dierverzorging

BBL

2

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25448

Medewerker dierverzorging

BBL

2

AOC Terra

9404 CC ASSEN

Vredeveldseweg 55

25450

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

BBL

3

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25450

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

BBL

3

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BBL

2

AOC Terra

9404 CC ASSEN

Vredeveldseweg 55

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

AOC Terra

9404 CC ASSEN

Vredeveldseweg 55

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

AOC Terra

9404 CC ASSEN

Vredeveldseweg 55

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

AOC Terra

7812 AA EMMEN

Noordbargerstraat 75

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

BOL

4

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25469

Instructeur paardensport en -houderij

BOL

4

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BOL

3

AOC Terra

7944 AV MEPPEL

Werkhorst 56

25012

Kleur- en interieuradviseur

BOL

4

C I B A P

8031 DZ ZWOLLE

Nijverheidstraat 11

25036

Decoratie- en restauratieschilder

BOL

4

C I B A P

8031 DZ ZWOLLE

Nijverheidstraat 11

25051

Ontwerpend Leer- en Textielverwerker

BOL

4

C I B A P

8031 DZ ZWOLLE

Nijverheidstraat 11

25052

Ontwerpend Meubelmaker

BOL

4

C I B A P

8031 DZ ZWOLLE

Nijverheidstraat 11

25200

Mediaredactiemedewerker

BOL

4

C I B A P

8031 DZ ZWOLLE

Nijverheidstraat 11

25211

Medewerker productpresentatie

BOL

2

C I B A P

8031 DZ ZWOLLE

Nijverheidstraat 11

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BBL

2

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BOL

2

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25434

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek

BOL

3

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

CITAVERDE College

5961 PX HOOGVELD

Expeditiestraat 9

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25438

Vakexpert agrohandel en logistiek

BBL

4

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25440

Vakexpert teelt en groene technologie

BBL

4

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25441

Vakexpert veehouderij

BBL

4

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25442

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling

BBL

4

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25442

Bedrijfsleider/Ondernemer bloem, groen en styling

BBL

4

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25442

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling

BBL

4

CITAVERDE College

6225 XS MAASTRICHT

Geusseltweg 45c

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

BBL

4

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

BBL

4

CITAVERDE College

6225 XS MAASTRICHT

Geusseltweg 45c

25446

Bedrijfsleider dierverzorging

BBL

4

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25448

Medewerker dierverzorging

BBL

2

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25450

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

BBL

3

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25458

Milieu-inspecteur

BOL

4

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

BBL

4

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

BOL

4

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BBL

3

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BOL

3

CITAVERDE College

6042 KA ROERMOND

Jagerstraat 6

25501

Verkoopspecialist groene detailhandel

BOL

3

CITAVERDE College

5963 NJ HEGELSOM

Spoorweg 8

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BOL

2

Clusius College

1741 MD SCHAGEN

De Boomgaard 9

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

Clusius College

1625 NT HOORN NH

Blauwe Berg 3

25438

Vakexpert agrohandel en logistiek

BOL

4

Clusius College

1625 NT HOORN NH

Blauwe Berg 3

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

BBL

4

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25452

Medewerker hovenier

BOL

2

Clusius College

1625 NT HOORN NH

Blauwe Berg 3

25452

Medewerker hovenier

BBL

2

Clusius College

1741 MD SCHAGEN

De Boomgaard 9

25452

Medewerker hovenier

BOL

2

Clusius College

1741 MD SCHAGEN

De Boomgaard 9

25452

Medewerker hovenier

BBL

2

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

Clusius College

1625 NT HOORN NH

Blauwe Berg 3

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

Clusius College

1625 NT HOORN NH

Blauwe Berg 3

25460

Medewerker voeding en technologie

BBL

2

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25460

Medewerker voeding en technologie

BOL

2

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BBL

3

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BOL

3

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

BBL

4

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

BOL

4

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25463

Vakexpert voeding en technologie

BOL

4

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25464

Vakexpert voeding en voorlichting

BOL

4

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

BOL

4

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

BOL

3

Clusius College

1824 EX ALKMAAR

Drechterwaard 10

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

Edudelta Onderwijsgroep

2665 XG BLEISWIJK

Rembrandtlaan 38

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

Edudelta Onderwijsgroep

4462 DZ GOES

Stationspark 39

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BBL

2

Edudelta Onderwijsgroep

2665 XG BLEISWIJK

Rembrandtlaan 38

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BOL

2

Edudelta Onderwijsgroep

2665 XG BLEISWIJK

Rembrandtlaan 38

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

Edudelta Onderwijsgroep

4462 DZ GOES

Stationspark 39

25434

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek

BBL

3

Edudelta Onderwijsgroep

2665 XG BLEISWIJK

Rembrandtlaan 38

25434

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek

BOL

3

Edudelta Onderwijsgroep

2665 XG BLEISWIJK

Rembrandtlaan 38

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

Edudelta Onderwijsgroep

4462 DZ GOES

Stationspark 39

25438

Vakexpert agrohandel en logistiek

BOL

4

Edudelta Onderwijsgroep

2665 XG BLEISWIJK

Rembrandtlaan 38

25448

Medewerker dierverzorging

BBL

2

Edudelta Onderwijsgroep

2665 XG BLEISWIJK

Rembrandtlaan 38

25450

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

BBL

3

Edudelta Onderwijsgroep

2665 XG BLEISWIJK

Rembrandtlaan 38

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

Edudelta Onderwijsgroep

2991 XJ BARENDRECHT

Dierensteinweg 2

25200

Mediaredactiemedewerker

BOL

4

Grafisch Lyceum R'dam

3032 AD ROTTERDAM

Heer Bokelweg 255

25207

Basismedewerker printmedia

BOL

2

Grafisch Lyceum R'dam

3032 AD ROTTERDAM

Heer Bokelweg 255

25215

Signspecialist

BOL

4

Grafisch Lyceum R'dam

3032 AD ROTTERDAM

Heer Bokelweg 255

25198

Medewerker DTP

BOL

2

Grafisch Lyceum Utrecht

3521 GH UTRECHT

Vondellaan 178

25207

Basismedewerker printmedia

BBL

2

Grafisch Lyceum Utrecht

3521 GH UTRECHT

Vondellaan 178

25207

Basismedewerker printmedia

BOL

2

Grafisch Lyceum Utrecht

3521 GH UTRECHT

Vondellaan 178

25208

Drukker

BBL

3

Grafisch Lyceum Utrecht

3521 GH UTRECHT

Vondellaan 178

25209

Nabewerker

BBL

3

Grafisch Lyceum Utrecht

3521 GH UTRECHT

Vondellaan 178

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

Helicon Opleidingen

5654 jB EINDHOVEN

Locatellistraat 5

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

Helicon Opleidingen

4191 PL GELDERMALSEN

Burg Roozeveld vd Venln 7

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

Helicon Opleidingen

5705 KZ HELMOND

Scheepsboulevard 1

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

Helicon Opleidingen

5281 RE BOXTEL

Schouwrooij 2

25440

Vakexpert teelt en groene technologie

BBL

4

Helicon Opleidingen

4191 PL GELDERMALSEN

Burg Roozeveld vd Venln 7

25447

Dierenartsassistent paraveterinair

BBL

4

Helicon Opleidingen

6541 CW NIJMEGEN

Energieweg 19

25449

Proefdierverzorger

BOL

3

Helicon Opleidingen

6541 CW NIJMEGEN

Energieweg 19

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

Helicon Opleidingen

6882 AA VELP GLD

Laarweg 2-A

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

Helicon Opleidingen

7314 AH APELDOORN

Loolaan 69

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

Helicon Opleidingen

6882 AA VELP GLD

Laarweg 2-A

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

BOL

3

Helicon Opleidingen

7314 AH APELDOORN

Loolaan 69

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

Helicon Opleidingen

6882 AA VELP GLD

Laarweg 2-a

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BBL

3

Helicon Opleidingen

7314 AH APELDOORN

Loolaan 69

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BBL

3

Helicon Opleidingen

7314 AH APELDOORN

Loolaan 69

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

Helicon Opleidingen

7314 AH APELDOORN

Loolaan 69

25458

Milieu-inspecteur

BOL

4

Helicon Opleidingen

5223 GW 'S-HERTOGENBOSCH

Vlijmenseweg 1-A

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

Helicon Opleidingen

4191 PL GELDERMALSEN

Burg Roozeveld vd Venln 7

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

Helicon Opleidingen

5223 GW 'S-HERTOGENBOSCH

Vlijmenseweg 1-A

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

Helicon Opleidingen

5705 KZ HELMOND

Scheepsboulevard 1

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

Helicon Opleidingen

6541 CW NIJMEGEN

Energieweg 19

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

Helicon Opleidingen

6882 AA VELP GLD

Laarweg 2-A

25460

Medewerker voeding en technologie

BBL

2

Helicon Opleidingen

5705 KZ HELMOND

Scheepsboulevard 1

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BBL

3

Helicon Opleidingen

5705 KZ HELMOND

Scheepsboulevard 1

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BOL

3

Helicon Opleidingen

5705 KZ HELMOND

Scheepsboulevard 1

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

BOL

4

Helicon Opleidingen

5223 GW 'S-HERTOGENBOSCH

Vlijmenseweg 1-A

25466

Specialist proefdierverzorging

BBL

4

Helicon Opleidingen

6541 CW NIJMEGEN

Energieweg 19

25466

Specialist proefdierverzorging

BOL

4

Helicon Opleidingen

6541 CW NIJMEGEN

Energieweg 19

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

Hoornbeeck College

3084 NA ROTTERDAM

Carnissesingel 210

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

Hoornbeeck College

3818 ET AMERSFOORT

Utrechtseweg 230

25135

Contactcenter medewerker

BOL

3

Hoornbeeck College

3084 NA ROTTERDAM

Carnissesingel 210

25135

Contactcenter medewerker

BOL

3

Hoornbeeck College

3818 ET AMERSFOORT

Utrechtseweg 230

25246

Monteur mobiele werktuigen

BBL

2

Hoornbeeck College

3818 ET AMERSFOORT

Utrechtseweg 230

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

BBL

4

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

BOL

4

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25015

Allround machinaal houtbewerker

BOL

3

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25016

Machinaal houtbewerker

BOL

2

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BBL

4

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BOL

4

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BBL

4

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BOL

4

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BOL

4

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BBL

4

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BOL

4

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25021

Allround meubelstoffeerder

BOL

3

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25021

Allround meubelstoffeerder

BBL

3

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25021

Allround meubelstoffeerder

BOL

3

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25022

Meubelstoffeerder

BOL

2

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25022

Meubelstoffeerder

BBL

2

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25022

Meubelstoffeerder

BOL

2

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25039

Allround woningstoffeerder

BBL

3

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25040

Woning-/projectstoffeerder

BBL

2

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25048

Behoudsmedewerker

BBL

4

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25051

Ontwerpend Leer- en Textielverwerker, creatief vakman

BOL

4

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25060

Pianotechnicus

BOL

3

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25154

Verkoopadviseur

BOL

3

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25154

Verkoopadviseur

BOL

3

Hout en Meubileringscollege

3052 KP ROTTERDAM

Erasmuspad 10

25161

Technisch Leidinggevende

BOL

4

Hout en Meubileringscollege

1043 HR AMSTERDAM

Arlandaweg 173

25183

Patissier

BBL

4

ID College

2805 TE GOUDA

Groen van Prinsterersngl 52

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

BOL

2

ID College

2405 EN ALPHEN AAN DEN RIJN

Ambonstraat 1

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

BOL

2

ID College

2805 TE GOUDA

Groen van Prinsterersngl 52

25137

Vestigingsmanager groothandel

BBL

4

Landstede

3844 DD HARDERWIJK

Westeinde 33-37

25137

Vestigingsmanager groothandel

BBL

4

Landstede

8024 AH ZWOLLE

Dokterspad 2

25153

Eerste verkoper

BOL

3

Landstede

3844 DD HARDERWIJK

Westeinde 33-37

25153

Eerste verkoper

BOL

3

Landstede

8025 AW ZWOLLE

Dokterspad 2

25153

Eerste verkoper

BOL

3

Landstede

8101 AB RAALTE

Zwolsestraat 63a

25170

Leidinggevende bediening

BOL

4

Landstede

8024 AH ZWOLLE

Rechterland 1

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

Landstede

8024 AH ZWOLLE

Rechterland 1

25211

Medewerker productpresentatie

BOL

2

Landstede

3844 DD HARDERWIJK

Westeinde 33-37

25241

Allround monteur mobiele werktuigen

BOL

3

Landstede

8101 AB RAALTE

Zwolsestraat 63a

25246

Monteur mobiele werktuigen

BOL

2

Landstede

8101 AB RAALTE

Zwolsestraat 63a

25247

Technicus mobiele werktuigen

BOL

4

Landstede

8101 AB RAALTE

Zwolsestraat 63a

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BOL

1

Landstede

8101 AB RAALTE

Zwolsestraat 63a

25437

Vakexpert agrarisch loonwerk

BOL

4

Landstede

8101 AB RAALTE

Zwolsestraat 63a

25496

Musicalperformer

BOL

4

Landstede

8025 AW ZWOLLE

Dokterspad 2

25300

Instrumentmaker

BOL

3

Leidse Instr Makers School

2333 CC LEIDEN

Einsteinweg 61

25301

Researchinstrumentmaker

BOL

4

Leidse Instr Makers School

2333 CC LEIDEN

Einsteinweg 61

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BBL

2

Lentiz

2672 AD NAALDWIJK

Prof. Holwerdalaan 62

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

BOL

2

Lentiz

2672 AD NAALDWIJK

Prof. Holwerdalaan 62

25434

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek

BOL

3

Lentiz

2672 AD NAALDWIJK

Prof Holwerdalaan 62

25438

Vakexpert agrohandel en logistiek

BOL

4

Lentiz

2672 LD NAALDWIJK

Prof. Holwerdalaan 62

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

BOL

2

Lentiz

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 401

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BBL

3

Lentiz

3155 AD MAASLAND

Commandeurskade 22

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

BOL

3

Lentiz

3155 AD MAASLAND

Commandeurskade 22

25458

Milieu-inspecteur

BOL

4

Lentiz

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 401

25460

Medewerker voeding en technologie

BBL

2

Lentiz

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 401

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BBL

3

Lentiz

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 401

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

BOL

3

Lentiz

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 401

25464

Vakexpert voeding en voorlichting

BOL

4

Lentiz

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 401

25501

Verkoopspecialist groene detailhandel

BOL

3

Lentiz

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 401

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

MBO Amersfoort

3821 BL AMERSFOORT

Hardwareweg 15

25036

Decoratie- en restauratieschilder

BBL

4

MBO Amersfoort

3821 BL AMERSFOORT

Hardwareweg 15

25047

Audicien

BBL

4

MBO Amersfoort

3565 AK UTRECHT

St. Laurensdreef 22

25055

Opticien

BBL

4

MBO Amersfoort

3565 AK UTRECHT

St. Laurensdreef 22

25058

Orthopedisch Schoentechnicus

BBL

4

MBO Amersfoort

3565 AK UTRECHT

St. Laurensdreef 22

25062

Schoenhersteller 2

BBL

2

MBO Amersfoort

3565 AK UTRECHT

St. Laurensdreef 22

25065

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

BBL

4

MBO Amersfoort

3565 AK UTRECHT

St. Laurensdreef 22

25066

Tandtechnicus Prothese

BBL

4

MBO Amersfoort

3565 AK UTRECHT

St. Laurensdreef 22

25068

Technisch Oogheelkundig Assistent

BBL

4

MBO Amersfoort

3565 AK UTRECHT

St. Laurensdreef 22

25102

Allround Metselaar

BOL

3

MBO Amersfoort

3821 BL AMERSFOORT

Hardwareweg 15

25115

Sloper

BBL

2

MBO Amersfoort

3821 BL AMERSFOORT

Hardwareweg 15

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

MBO Amersfoort

3821 BL AMERSFOORT

Hardwareweg 15

25178

Medewerker fastservice

BBL

2

MBO Amersfoort

3618 KC AMERSFOORT

Daam Fockemalaan 10

25178

Medewerker fastservice

BOL

2

MBO Amersfoort

3618 KC AMERSFOORT

Daam Fockemalaan 10

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

MBO Amersfoort

3834 BC LEUSDEN

Modemweg 3

25235

Scootertechnicus

BBL

2

MBO Amersfoort

3834 BC LEUSDEN

Modemweg 3

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

BBL

4

MBO Amersfoort

3821 BL AMERSFOORT

Hardwareweg 15

25488

Sociaal-cultureel werker

BBL

4

MBO Amersfoort

3817 KB AMERSFOORT

Leusderweg 30-34

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

BBL

4

MBO Amersfoort

3817 KB AMERSFOORT

Leusderweg 30-34

25490

Tandartsassistent

BBL

4

MBO Amersfoort

3816 DC AMERSFOORT

Matthijs Vermeulenstraat 1

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

MBO Utrecht

3526 AB UTRECHT

Australielaan 23

25178

Medewerker fastservice

BOL

2

MBO Utrecht

3527 VX UTRECHT

Grebbeberglaan 11

23094

Mediaredactie

BOL

4

Mediacollege Amsterdam Ma

1014 AN AMSTERDAM

Contactweg 36

25198

Medewerker DTP

BOL

2

Mediacollege Amsterdam Ma

1078 VN AMSTERDAM

Dintelstraat 15

25200

Mediaredactiemedewerker

BOL

4

Mediacollege Amsterdam Ma

1014 AN AMSTERDAM

Contactweg 36

25206

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

BOL

4

Mediacollege Amsterdam Ma

1014 AN AMSTERDAM

Contactweg 36

23006

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

BOL

4

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25012

Kleur- en interieuradviseur

BOL

4

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

BBL

4

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

BOL

4

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25014

Uitvoerder

BBL

4

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25036

Decoratie- en restauratieschilder

BOL

4

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25200

Mediaredactiemedewerker

BOL

4

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25211

Medewerker productpresentatie

BOL

2

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25216

Allround stand- en decorbouwer

BOL

3

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25217

Stand- en decorbouwer

BOL

2

Nimeto SGM v Mbo Kmbo

3572 LP UTRECHT

Smijerslaan 2

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

BBL

3

Prinsentuin College

4281n NX ANDEL

Buitenlaan 2

25436

Vakbekwaam medewerker veehouderij

BBL

3

Prinsentuin College

4816 KA BREDA

Frankenthalerstraat 15

25440

Vakexpert teelt en groene technologie

BBL

4

Prinsentuin College

4816 KA BREDA

Frankenthalerstraat 15

25441

Vakexpert veehouderij

BBL

4

Prinsentuin College

4816 KA BREDA

Frankenthalerstraat 15

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

BBL

4

Prinsentuin College

4816 KA BREDA

Frankenthalerstraat 15

25458

Milieu-inspecteur

BOL

4

Prinsentuin College

4816 KA BREDA

Frankenthalerstraat 15

25459

Milieu-onderzoeker

BOL

4

Prinsentuin College

4816 KA BREDA

Frankenthalerstraat 15

25501

Verkoopspecialist groene detailhandel

BBL

3

Prinsentuin College

4816 KA BREDA

Frankenthalerstraat 15

25501

Verkoopspecialist groene detailhandel

BOL

3

Prinsentuin College

4816 KA BREDA

Frankenthalerstraat 15

25124

Werkvoorbereider installaties

BOL

4

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

Rijn IJssel

6825 HN ARNHEM

Middachtensingel 2

25165

Vakman-ondernemer

BOL

4

Rijn IJssel

6825 HN ARNHEM

Middachtensingel 2

25170

Leidinggevende bediening

BOL

4

Rijn IJssel

6709 PE WAGENINGEN

Marijkeweg 5

25170

Leidinggevende bediening

BOL

4

Rijn IJssel

6814 BS ARNHEM

Apeldoornseweg 210-A

25172

Leidinggevende bakkerij

BOL

4

Rijn IJssel

6709 PE WAGENINGEN

Marijkeweg 5

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

Rijn IJssel

6709 PE WAGENINGEN

Marijkeweg 5

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

Rijn IJssel

6814 BS ARNHEM

Apeldoornseweg 210-A

25183

Patissier

BBL

4

Rijn IJssel

6709 PE WAGENINGEN

Marijkeweg 5

25186

Ondernemer bakkerij

BOL

4

Rijn IJssel

6709 PE WAGENINGEN

Marijkeweg 5

25197

Allround DTP-er

BBL

3

Rijn IJssel

6824 BG ARNHEM

Velperweg 39

25198

Medewerker DTP

BOL

2

Rijn IJssel

6824 BG ARNHEM

Velperweg 39

25200

Mediaredactiemedewerker

BOL

4

Rijn IJssel

6824 BG ARNHEM

Velperweg 39

25201

Mediavormgever

BBL

4

Rijn IJssel

6824 BG ARNHEM

Velperweg 39

25202

Medewerker Podium- en evenemententechniek

BOL

2

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25207

Basismedewerker printmedia

BOL

2

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25211

Medewerker productpresentatie

BOL

2

Rijn IJssel

6833 GK ARNHEM

Kamillelaan 8-10-12

25213

Allround signmaker

BBL

3

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25225

Autoschadehersteller

BOL

2

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25226

Eerste Autoschadehersteller

BOL

3

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25227

Eerste Autoschadetechnicus

BBL

3

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25228

Autospuiter

BOL

2

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25231

Fietstechnicus

BOL

2

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25265

Technicus human technology

BOL

4

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25307

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

BOL

3

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BBL

3

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BOL

3

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25401

Salonmanager

BOL

4

Rijn IJssel

6825 HN ARNHEM

Middachtensingel 2

25402

Allround Grimeur

BOL

4

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25405

Medisch Pedicure

BBL

4

Rijn IJssel

6825 HN ARNHEM

Middachtensingel 2

25406

Pedicure

BOL

3

Rijn IJssel

6825 HN ARNHEM

Middachtensingel 2

25414

Coördinator sportinstructie, training en coaching

BBL

4

Rijn IJssel

6823 MA ARNHEM

Beukenlaan 3

25415

Sport- en bewegingsleider

BBL

3

Rijn IJssel

6823 MA ARNHEM

Beukenlaan 3

25496

Musicalperformer

BOL

4

Rijn IJssel

6828 TV ARNHEM

Thorbeckestraat 6

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

ROC Albeda College

3076 ET ROTTERDAM

Spinozaweg 400

25175

Facilitair leidinggevende

BBL

4

ROC Albeda College

3079 DC ROTTERDAM

Haastrechtstraat 3

25183

Patissier

BBL

4

ROC Albeda College

3071 AL ROTTERDAM

Rosestraat 1101

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC Albeda College

3071 AL ROTTERDAM

Rosestraat 1101

25206

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

BOL

4

ROC Albeda College

3024 BJ ROTTERDAM

Pieter de Hoochweg 222

25225

Autoschadehersteller

BOL

2

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25228

Autospuiter

BOL

2

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25234

Motorfietstechnicus

BBL

2

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25235

Scootertechnicus

BBL

2

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

BBL

3

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

BOL

3

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25237

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

BBL

4

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25238

Verbrandingsmotortechnicus

BBL

2

ROC Albeda College

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25290

Basislasser

BOL

2

ROC Albeda College

3089 JR ROTTERDAM

RDM-kade 59

25296

Commercieel technicus engineering

BOL

4

ROC Albeda College

3118 JB SCHIEDAM

Schiedamseweg 245

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

BOL

3

ROC Albeda College

3089 JR ROTTERDAM

RDM-kade 59

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

BOL

3

ROC Albeda College

3089 JR ROTTERDAM

RDM-kade 59

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

BOL

2

ROC Albeda College

3089 JR ROTTERDAM

RDM-kade 59

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

BOL

4

ROC Albeda College

3089 JR ROTTERDAM

RDM-kade 59

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

BBL

4

ROC Albeda College

3089 JR ROTTERDAM

RDM-kade 59

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

BOL

4

ROC Albeda College

3089 JR ROTTERDAM

RDM-kade 59

25401

Salonmanager

BBL

4

ROC Albeda College

3078 WR ROTTERDAM

Sportlaan 90

25415

Sport- en bewegingsleider

BBL

3

ROC Albeda College

3077 AA ROTTERDAM

Van Zandvlietplein 20

25487

Praktijkopleider

BBL

4

ROC Albeda College

3071 AL ROTTERDAM

Rosestraat 1101

25052

Ontwerpend Meubelmaker

BOL

4

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25093

Asfaltafwerker

BBL

2

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25130

Voeger

BBL

2

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

ROC Alfa-college

9723 ZS GRONINGEN

Boumaboulevard 573

25160

Leidinggevende team/afdeling/project

BBL

4

ROC Alfa-college

9723 ZS GRONINGEN

Boumaboulevard 573

25186

Ondernemer bakkerij

BOL

4

ROC Alfa-college

7903 AA HOOGEVEEN

Voltastraat 33

25265

Technicus human technology

BOL

4

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25281

Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

BBL

3

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25282

Monteur koude- en klimaatsystemen

BBL

2

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25285

Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen

BBL

4

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

BBL

4

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25319

Samenbouwer vliegtuigbouw

BBL

2

ROC Alfa-college

7903 AA HOOGEVEEN

Voltastraat 33

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Alfa-college

9726 GR GRONINGEN

Admiraal de Ruyterlaan 2

25409

Handhaver toezicht en veiligheid

BBL

3

ROC Alfa-college

9735 AA GRONINGEN

Kardingerplein 1

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

BOL

2

ROC Alfa-college

9735 AA GRONINGEN

Kardingerplein 1

25135

Contactcenter medewerker

BBL

3

ROC Arcus College

6419 AW HEERLEN

Valkenburgerweg 148

25146

Medewerker human resource management (HRM)

BBL

4

ROC Arcus College

6419 AW HEERLEN

Valkenburgerweg 148

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

ROC Arcus College

6419 AW HEERLEN

Valkenburgerweg 148

25215

Signspecialist

BOL

4

ROC Arcus College

6134 AD SITTARD

Rijksweg Zuid 70

25256

Assistent procestechniek

BOL

1

ROC Arcus College

6415 GG HEERLEN

Schandelermolenweg 21

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

BBL

4

ROC Arcus College

6135 KC SITTARD-GELEEN

Arendstraat 12

25335

Mechanisch operator A

BOL

2

ROC Arcus College

6415 GG HEERLEN

Schandelermolenweg 21

25380

Chauffeur openbaar vervoer

BBL

2

ROC Arcus College

6419 AW HEERLEN

Valkenburgerweg 148

25401

Salonmanager

BBL

4

ROC Arcus College

6419 AW HEERLEN

Valkenburgerweg 148

25001

Allround medewerker afvalbeheer

BBL

2

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Ln van de Mensenrechten 500

25002

Allround medewerker beheer openbare ruimte

BBL

2

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Ln van de Mensenrechten 500

25037

Gezel stukadoor

BBL

3

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25037

Gezel stukadoor

BOL

3

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25038

Stukadoor

BOL

2

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

BBL

4

ROC AVENTUS

7417 BH DEVENTER

Snipperlingsdijk 1

25157

Junior productmanager fashion

BOL

4

ROC AVENTUS

7201 ML ZUTPHEN

Stationsplein 20

25175

Facilitair leidinggevende

BBL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25218

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

BOL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

BBL

3

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

BOL

3

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

BOL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25241

Allround monteur mobiele werktuigen

BOL

3

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25246

Monteur mobiele werktuigen

BBL

2

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25247

Technicus mobiele werktuigen

BBL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25247

Technicus mobiele werktuigen

BOL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25280

Airco/warmtepompmonteur

BBL

2

ROC AVENTUS

6717 LN EDE GLD

Zandlaan 31

25282

Monteur koude- en klimaatsystemen

BBL

2

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25284

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

BBL

3

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

BBL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Ln van de Mensenrechten 500

25344

Technicus mechatronica systemen

BOL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25345

Allround operationeel technicus

BOL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25346

Operationeel technicus

BOL

3

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25401

Salonmanager

BBL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

BBL

4

ROC AVENTUS

7331 VZ APELDOORN

Laan vd Mensenrechten 500

25010

Industrieel lakverwerker

BBL

2

ROC Da Vinci College

3317 BS DORDRECHT

M.H. Trompweg 229

25019

Ondernemend meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer

BOL

4

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

M.H. Trompweg 229

25019

Ondernemend meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer

BBL

4

ROC Da Vinci College

3317 BS DORDRECHTA

M.H. Trompweg 229

25047

Audicien

BBL

4

ROC Da Vinci College

3318 AL DORDRECHT

Karel Lotsyweg 20

25054

Allround Medewerker Optiek

BBL

3

ROC Da Vinci College

3318 AL DORDRECHT

Karel Lotsyweg 20

25055

Opticien

BBL

4

ROC Da Vinci College

3318 AL DORDRECHT

Karel Lotsyweg 20

25092

Allround waterbouwer

BBL

3

ROC Da Vinci College

3371 KB HARDINXVELD-GIESSENDAM

Houtschelf 10

25098

Waterbouwer

BBL

2

ROC Da Vinci College

3371 KB HARDINXVELD-GIESSENDAM

Houtschelf 10

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Da Vinci College

3317 BS DORDRECHT

M.H. Trompweg 229

25126

Eerste monteur steigerbouw

BBL

3

ROC Da Vinci College

3317 BS DORDRECHT

M.H. Trompweg 229

25127

Monteur steigerbouw

BBL

2

ROC Da Vinci College

3317 BS DORDRECHT

M.H. Trompweg 229

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

ROC Da Vinci College

4205 NB GORINCHEM

Mollenburgseweg 82

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

BBL

3

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

BOL

3

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25237

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

BBL

4

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25238

Verbrandingsmotortechnicus

BBL

2

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25238

Verbrandingsmotortechnicus

BOL

2

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25290

Basislasser

BOL

2

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25298

Allround verspaner

BOL

3

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25319

Samenbouwer vliegtuigbouw

BBL

2

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25344

Technicus mechatronica systemen

BOL

4

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25401

Salonmanager

BBL

4

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25408

Coördinator beveiliging

BBL

3

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25414

Coördinator sportinstructie, training en coaching

BBL

4

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

BBL

4

ROC Da Vinci College

3312 KW DORDRECHT

Leerparkpromenade 100

25007

Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout

BOL

3

ROC de Leijgraaf

5405 PA UDEN

Udenseweg 2

25008

Montagemedewerker industrieel produceren met hout

BOL

2

ROC de Leijgraaf

5405 PA UDEN

Udenseweg 2

25015

Allround machinaal houtbewerker

BOL

3

ROC de Leijgraaf

5344 CS OSS

Euterpelaan 100

25016

Machinaal houtbewerker

BOL

2

ROC de Leijgraaf

5467 HA VEGHEL

Muntelaar 10

25044

Allround laborant

BBL

3

ROC de Leijgraaf

5344 CS OSS

Euterpelaan 100

25045

Biologisch medisch analist

BBL

4

ROC de Leijgraaf

5344 AE OSS

Sweelinckstraat 7

25046

Chemisch-fysisch analist

BBL

4

ROC de Leijgraaf

5344 AE OSS

Sweelinckstraat 7

25102

Allround Metselaar

BOL

3

ROC de Leijgraaf

5349 AV OSS

Gasstraat Oost 12

25135

Contactcenter medewerker

BOL

3

ROC de Leijgraaf

5344 CS OSS

Euterpelaan 100

25312

Tekenaar constructeur

BBL

4

ROC de Leijgraaf

5467 HA VEGHEL

Muntelaar 10

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC de Leijgraaf

5344 CS OSS

Euterpelaan 100

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC de Leijgraaf

5467 HA VEGHEL

Muntelaar 10

25408

Coördinator beveiliging

BBL

3

ROC de Leijgraaf

5467 HA VEGHEL

Muntelaar 10

23035

Optiek

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

23035

Optiek

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25010

Industrieel lakverwerker

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25021

Allround meubelstoffeerder

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25022

Meubelstoffeerder

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25023

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25039

Allround woningstoffeerder

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25040

Woning-/projectstoffeerder

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25052

Ontwerpend Meubelmaker

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25053

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25055

Opticien

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25055

Opticien

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25080

Betonreparateur

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25090

Dakdekker riet

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25099

Machinist grondverzet

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25105

Middenkaderfunctionaris Infra

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25124

Werkvoorbereider installaties

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25157

Junior productmanager fashion

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25184

Manager/ondernemer horeca

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25192

Medewerker ICT

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25222

Carrosseriebouwer

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25224

Eerste Carrosseriebouwer

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25232

Eerste Motorfietstechnicus

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25234

Motorfietstechnicus

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25235

Scootertechnicus

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25256

Assistent procestechniek

BOL

1

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25266

Eerste monteur datadistributie

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

BBL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25275

Technicus data

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25277

Technicus gas

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25293

Plaatwerker

BOL

2

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25296

Commercieel technicus engineering

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25323

Technicus avionica

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25343

Technicus elektrotechnische systemen

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25344

Technicus mechatronica systemen

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25345

Allround operationeel technicus

BOL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25346

Operationeel technicus

BBL

3

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25490

Tandartsassistent

BBL

4

ROC Deltion College

8031 AA ZWOLLE

Mozartlaan 15

25016

Machinaal houtbewerker

BOL

2

ROC Drenthe College

7821 AX EMMEN

Atlantis 2

25027

Plafond- en wandmonteur

BBL

2

ROC Drenthe College

9407 TG ASSEN

Aziëweg 2

25037

Gezel stukadoor

BBL

3

ROC Drenthe College

9407 TG ASSEN

Aziëweg 2

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC Drenthe College

9407 TG ASSEN

Aziëweg 2

25137

Vestigingsmanager groothandel

BBL

4

ROC Drenthe College

7824 EH EMMEN

Ubbekingecamp 1

25161

Technisch Leidinggevende

BOL

4

ROC Drenthe College

9405 TE ASSEN

De Haar 17

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

BBL

3

ROC Drenthe College

9405 TE ASSEN

De Haar 17

25232

Eerste Motorfietstechnicus

BBL

3

ROC Drenthe College

9405 TE ASSEN

De Haar 17

25234

Motorfietstechnicus

BOL

2

ROC Drenthe College

9405 TE ASSEN

De Haar 17

25234

Motorfietstechnicus

BBL

2

ROC Drenthe College

9405 TE ASSEN

De Haar 17

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

BBL

3

ROC Drenthe College

9405 TE ASSEN

De Haar 17

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

BOL

3

ROC Drenthe College

9405 TE ASSEN

De Haar 17

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

BBL

4

ROC Drenthe College

9405 TE ASSEN

De Haar 17

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

BBL

4

ROC Drenthe College

7822 JJ EMMEN

Anna Paulownalaan 1

25312

Tekenaar constructeur

BBL

4

ROC Drenthe College

7822 JJ EMMEN

Anna Paulownalaan 1

25345

Allround operationeel technicus

BOL

4

ROC Drenthe College

7811 KL EMMEN

Van Schaikweg 98

25487

Praktijkopleider

BBL

4

ROC Drenthe College

9402 NT ASSEN

Anne de Vriesstraat 70

23157

Haarverzorging

BBL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 4

23157

Haarverzorging

BOL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 4

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

BBL

4

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

BBL

4

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BBL

4

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BOL

4

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BBL

4

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BOL

4

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25023

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

BBL

3

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25037

Gezel stukadoor

BBL

3

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25052

Ontwerpend Meubelmaker

BOL

4

ROC Eindhoven

5503 LL VELDHOVEN

De Run 4250

25053

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

BBL

3

ROC Eindhoven

5616 EA EINDHOVEN

Willem de Rijkelaan 3

25055

Opticien

BOL

4

ROC Eindhoven

5622 AE EINDHOVEN

Frankrijkstraat 101

25137

Vestigingsmanager groothandel

BBL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 6

25141

Adviseur Bancaire Diensten

BBL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 8

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

BBL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 8

25157

Junior productmanager fashion

BOL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 6

25172

Leidinggevende bakkerij

BBL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 10

25172

Leidinggevende bakkerij

BOL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 10

25183

Patissier

BOL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 10

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BBL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 10

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 10

25192

Medewerker ICT

BBL

2

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25218

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

BBL

4

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25220

Assemblagetechnicus

BBL

2

ROC Eindhoven

5708 HN HELMOND

Steenovenweg 1

25227

Eerste Autoschadetechnicus

BBL

3

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

BOL

3

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

BBL

4

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

BOL

4

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25287

Allround lasser

BBL

3

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25301

Researchinstrumentmaker

BBL

4

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25351

Leidinggevende leisure & hospitality

BBL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 10

25389

Planner wegtransport

BBL

3

ROC Eindhoven

5616 NJ EINDHOVEN

Frederiklaan 60-A/B

25401

Salonmanager

BBL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 4

25401

Salonmanager

BOL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 4

25405

Medisch Pedicure

BOL

4

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 4

25406

Pedicure

BOL

3

ROC Eindhoven

5631 KA EINDHOVEN

Sterrenlaan 4

25487

Praktijkopleider

BBL

4

ROC Eindhoven

5616 EA EINDHOVEN

Willem de Rijkelaan 3

25488

Sociaal-cultureel werker

BBL

4

ROC Eindhoven

5616 EA EINDHOVEN

Willem de Rijkelaan 3

23122

Service- en onderhoudstechniek

BOL

2

ROC Flevoland

1334 PA ALMERE

Straat van Florida 1

23122

Service- en onderhoudstechniek

BOL

3

ROC Flevoland

1334 PA ALMERE

Straat van Florida 1

25231

Fietstechnicus

BOL

2

ROC Flevoland

8224 KP LELYSTAD

Agorawagenplein 1

25235

Scootertechnicus

BBL

2

ROC Flevoland

8224 KP LELYSTAD

Agorawagenplein 1

25235

Scootertechnicus

BOL

2

ROC Flevoland

8224 KP LELYSTAD

Agorawagenplein 1

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

BOL

3

ROC Flevoland

1334 PA ALMERE

Straat van Florida 1

25307

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

BOL

3

ROC Flevoland

1334 PA ALMERE

Straat van Florida 1

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

BOL

2

ROC Flevoland

1334 PA ALMERE

Straat van Florida 1

25488

Sociaal-cultureel werker

BBL

4

ROC Flevoland

1334 PA ALMERE

Straat van Florida 1

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

BBL

4

ROC Flevoland

1334 PA ALMERE

Straat van Florida 1

25010

Industrieel lakverwerker

BBL

2

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

BBL

3

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25086

Allround dakdekker bitumen en kunststof

BBL

3

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25088

Dakdekker bitumen en kunststof

BBL

2

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25098

Waterbouwer

BBL

2

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25106

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

BOL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25122

Werkvoorbereider fabricage

BOL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25124

Werkvoorbereider installaties

BOL

4

ROC Friese Poort

8914 BD LEEUWARDEN

Anne Wadmanwei 6

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

ROC Friese Poort

8602 TW SNEEK

Harste 4-6

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25137

Vestigingsmanager groothandel

BBL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

BBL

4

ROC Friese Poort

8924 JK LEEUWARDEN

Wilaarderburen 1

25148

Medewerker marketing en communicatie

BBL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25153

Verkoopspecialist

BOL

3

ROC Friese Poort

8302 DC EMMELOORD

Espelerlaan 74

25170

Leidinggevende bediening

BOL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25170

Leidinggevende bediening

BOL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25192

Medewerker ICT

BBL

2

ROC Friese Poort

8924 JK LEEUWARDEN

Wilaarderburen 1

25196

Medewerker fotografie

BOL

2

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25197

Allround DTP-er

BBL

3

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25198

Medewerker DTP

BOL

2

ROC Friese Poort

8924 JK LEEUWARDEN

Wilaarderburen 1

25198

Medewerker DTP

BOL

2

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25201

Mediavormgever

BBL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25202

Medewerker Podium- en evenemententechniek

BOL

2

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25213

Allround signmaker

BBL

3

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25214

Medewerker sign

BBL

2

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25215

Signspecialist

BOL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

BBL

2

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25287

Allround lasser

BBL

3

ROC Friese Poort

8914 BD LEEUWARDEN

Anne Wadmanwei 6

25287

Allround lasser

BOL

3

ROC Friese Poort

8914 BD LEEUWARDEN

Anne Wadmanwei 6

25287

Allround lasser

BBL

3

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25290

Basislasser

BOL

2

ROC Friese Poort

8914 BD LEEUWARDEN

Anne Wadmanwei 6

25290

Basislasser

BOL

2

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25296

Commercieel technicus engineering

BOL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25296

Commercieel technicus engineering

BOL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25298

Allround verspaner

BOL

3

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25298

Allround verspaner

BOL

3

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25300

Instrumentmaker

BBL

3

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

BOL

3

ROC Friese Poort

8914 BD LEEUWARDEN

Anne Wadmanwei 6

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

BOL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

BBL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25312

Tekenaar constructeur

BBL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25312

Tekenaar constructeur

BOL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Friese Poort

8302 DC EMMELOORD

Espelerlaan 74

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Friese Poort

8914 BD LEEUWARDEN

Anne Wadmanwei 6

25344

Technicus mechatronica systemen

BOL

4

ROC Friese Poort

8914 BD LEEUWARDEN

Anne Wadmanwei 6

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Friese Poort

9202 TW DRACHTEN

Leidijk 49

25355

Allround medewerker watersportindustrie

BBL

3

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25355

Allround medewerker watersportindustrie

BOL

3

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25356

Medewerker watersportindustrie

BBL

2

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25356

Medewerker watersportindustrie

BOL

2

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25357

Meewerkend voorman watersportindustrie

BOL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25374

scheeps- en jachtbouwkundige

BBL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25374

scheeps- en jachtbouwkundige

BOL

4

ROC Friese Poort

8602 JX SNEEK

Harste 4-6

25418

Aankomend onderofficier grondoptreden

BBL

3

ROC Friese Poort

8924 JK LEEUWARDEN

Wilaarderburen 1

25428

Medewerker versindustrie

BBL

2

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95620

Binnenvaart (matroos binnenvaart)

BBL

2

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95630

Binnenvaart (schipper binnenvaart)

BBL

3

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95729

Scheepswerktuigkundige alle schepen

BOL

4

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95731

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

BOL

3

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95732

Stuurman kleine schepen

BOL

3

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95733

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

BOL

3

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95736

Schipper-machinis beperkt werkgebied

BOL

2

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95738

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW6

BOL

3

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

95767

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart

BOL

2

ROC Friese Poort

8321 XA URK

Lange Riet 2

25006

Glaszetter

BBL

2

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

BBL

4

ROC Friesland College

8447 RH HEERENVEEN

Jousterweg 28

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

BOL

4

ROC Friesland College

8447 RH HEERENVEEN

Jousterweg 28

25010

Industrieel lakverwerker

BBL

2

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BBL

4

ROC Friesland College

8447 GH HEERENVEEN

Skrynmakker 1

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BBL

4

ROC Friesland College

8447 GH HEERENVEEN

Skrynmakker 1

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BOL

4

ROC Friesland College

8447 GH HEERENVEEN

Skrynmakker 1

25023

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

BBL

3

ROC Friesland College

8448 CC HEERENVEEN

Saturnus 7

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

ROC Friesland College

8448 CC HEERENVEEN

Saturnus 7

25044

Allround laborant

BBL

3

ROC Friesland College

8934 CJ LEEUWARDEN

Agora 1

25045

Biologisch medisch analist

BBL

4

ROC Friesland College

8934 CJ LEEUWARDEN

Agora 1

25050

Keramist

BOL

4

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25052

Ontwerpend Meubelmaker

BOL

4

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Friesland College

8447 RH HEERENVEEN

Jousterweg 28

25141

Adviseur Bancaire Diensten

BBL

4

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25161

Technisch Leidinggevende

BOL

4

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25178

Medewerker fastservice

BBL

2

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25178

Medewerker fastservice

BOL

2

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25198

Medewerker DTP

BOL

2

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25202

Medewerker Podium- en evenemententechniek

BOL

2

ROC Friesland College

8911 BP LEEUWARDEN

Ruiterskwartier 41

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

BBL

3

ROC Friesland College

8448 CC HEERENVEEN

Saturnus 7

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

BOL

3

ROC Friesland College

8448 CC HEERENVEEN

Saturnus 7

25246

Monteur mobiele werktuigen

BBL

2

ROC Friesland College

8448 CC HEERENVEEN

Saturnus 7

25246

Monteur mobiele werktuigen

BOL

2

ROC Friesland College

8448 CC HEERENVEEN

Saturnus 7

25247

Technicus mobiele werktuigen

BBL

4

ROC Friesland College

8448 CC HEERENVEEN

Saturnus 7

25298

Allround verspaner

BOL

3

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BBL

3

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BOL

3

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25344

Technicus mechatronica systemen

BOL

4

ROC Friesland College

8931 AH LEEUWARDEN

Julianalaan 97

25345

Allround operationeel technicus

BOL

4

ROC Friesland College

8934 CJ LEEUWARDEN

Agora 1

25016

Machinaal houtbewerker

BOL

2

ROC Gilde Opleidingen

5912 PN VENLO

Hagerhofweg 15

25055

Opticien

BBL

4

ROC Gilde Opleidingen

6042 GE ROERMOND

Bredeweg 235

25099

Machinist grondverzet

BBL

3

ROC Gilde Opleidingen

6043 HA ROERMOND

Kasteel Hillenraedtstr 1

25102

Allround Metselaar

BOL

3

ROC Gilde Opleidingen

5961 BB HORST

Gebr. van Doornelaan 63

25170

Leidinggevende bediening

BOL

4

ROC Gilde Opleidingen

5913 ES VENLO

Laaghuissingel 4

25172

Leidinggevende bakkerij

BOL

4

ROC Gilde Opleidingen

5913 ES VENLO

Laaghuissingel 4

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

ROC Gilde Opleidingen

5913 ES VENLO

Laaghuissingel 4

25186

Ondernemer bakkerij

BOL

4

ROC Gilde Opleidingen

5913 ES VENLO

Laaghuissingel 4

25241

Allround monteur mobiele werktuigen

BOL

3

ROC Gilde Opleidingen

6043 HA ROERMOND

Kasteel Hillenraedtstr 1

25246

Monteur mobiele werktuigen

BBL

2

ROC Gilde Opleidingen

6043 HA ROERMOND

Kasteel Hillenraedtstr 1

25246

Monteur mobiele werktuigen

BOL

2

ROC Gilde Opleidingen

6043 HA ROERMOND

Kasteel Hillenraedtstr 1

25247

Technicus mobiele werktuigen

BBL

4

ROC Gilde Opleidingen

6043 HA ROERMOND

Kasteel Hillenraedtstr 1

25290

Basislasser

BOL

2

ROC Gilde Opleidingen

5912 PN VENLO

Hagerhofweg 15

25307

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

BOL

3

ROC Gilde Opleidingen

6043 HA ROERMOND

Kasteel Hillenraedtstr 1

25389

Planner wegtransport

BBL

3

ROC Gilde Opleidingen

5912 PN VENLO

Hagerhofweg 15

25016

Machinaal houtbewerker

BOL

2

ROC Graafschap College

7001 EA DOETINCHEM

J F Kennedylaan 51

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Graafschap College

7001 EA DOETINCHEM

J F Kennedylaan 51

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

BBL

4

ROC Graafschap College

7001 KD DOETINCHEM

Ruimzichtlaan 155

25256

Assistent procestechniek

BOL

1

ROC Graafschap College

7001 EA DOETINCHEM

J F Kennedylaan 51

25312

Tekenaar constructeur

BBL

4

ROC Graafschap College

7001 EA DOETINCHEM

J F Kennedylaan 51

25401

Salonmanager

BOL

4

ROC Graafschap College

7008 CA DOETINCHEM

Maria Montessoristraat 3

25488

Sociaal-cultureel werker

BBL

4

ROC Graafschap College

7001 DG DOETINCHEM

Dokter Bardetplaats 7

23052

Metselen

BOL

3

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriëllaan 1

25007

Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout

BOL

3

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriëllaan 1

25008

Montagemedewerker industrieel produceren met hout

BOL

2

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriëllaan 1

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BBL

4

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriëllaan 1

25102

Allround Metselaar

BOL

3

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriëllaan 1

25184

Manager/ondernemer horeca

BBL

4

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriëllaan 1

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BBL

4

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriëllaan 1

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriellaan 1

25235

Scootertechnicus

BBL

2

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriellaan 1

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BOL

3

ROC Horizon College

1624 NP HOORN NH

Maelsonstraat 24

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BOL

3

ROC Horizon College

1702 AJ HEERHUGOWAARD

Umbriëllaan 1

25010

Industrieel lakverwerker

BBL

2

ROC Koning Willem I

5223 GW 'S-HERTOGENBOSCH

Meester Vriensstraat 2

25027

Plafond- en wandmonteur

BBL

2

ROC Koning Willem I

5223 GW 'S-HERTOGENBOSCH

Meester Vriensstraat 2

25037

Gezel stukadoor

BBL

3

ROC Koning Willem I

5246 JS ROSMALEN

Meester Vriensstraat 2

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC Koning Willem I

5246 JS ROSMALEN

Meester Vriensstraat 2

25038

Stukadoor

BOL

2

ROC Koning Willem I

5246 JS ROSMALEN

Meester Vriensstraat 2

25052

Ontwerpend Meubelmaker

BOL

4

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25099

Machinist grondverzet

BBL

3

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25102

Allround Metselaar

BOL

3

ROC Koning Willem I

5246 JK ROSMALEN

De Kleine Elst 11

25107

Middenkaderfunctionaris Restauratie

BBL

4

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Koning Willem I

5222 AR 's-Hertogenbosch

Rietveldenweg 18

25116

Allround tegelzetter

BOL

3

ROC Koning Willem I

5246 JK ROSMALEN

De Kleine Elst 11

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25231

Fietstechnicus

BOL

2

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25232

Eerste Motorfietstechnicus

BBL

3

ROC Koning Willem I

5223 DE 's HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25234

Motorfietstechnicus

BBL

2

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25234

Motorfietstechnicus

BOL

2

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25235

Scootertechnicus

BBL

2

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25235

Scootertechnicus

BOL

2

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

BBL

2

ROC Koning Willem I

5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25282

Monteur koude- en klimaatsystemen

BBL

2

ROC Koning Willem I

5223 DE 's HERTOGENBOSCH

Onderwijsboulevard 3

25141

Adviseur Bancaire Diensten

BBL

4

ROC Kop v Noord-Holland

1741 CD SCHAGEN

Hofstraat 13

25246

Monteur mobiele werktuigen

BBL

2

ROC Kop v Noord-Holland

1625 NT HOORN

Blauwe Berg 1a

25246

Monteur mobiele werktuigen

BOL

2

ROC Kop v Noord-Holland

1625 NT HOORN

Blauwe Berg 1a

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

BOL

2

ROC Kop v Noord-Holland

1741 CD SCHAGEN

Hofstraat 13

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

BOL

2

ROC Kop v Noord-Holland

1782 ND DEN HELDER

Sportlaan 54

25417

Aankomend medewerker maritiem

BOL

2

ROC Kop v Noord-Holland

1782 ND DEN HELDER

Sportlaan 54

25419

Aankomend onderofficier maritiem

BOL

3

ROC Kop v Noord-Holland

1782 ND DEN HELDER

Sportlaan 54

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

BOL

3

ROC Kop v Noord-Holland

1782 ND DEN HELDER

Sportlaan 54

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied

BOL

2

ROC Kop v Noord-Holland

1782 ND DEN HELDER

Sportlaan 54

25522

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

BOL

3

ROC Kop v Noord-Holland

1782 ND DEN HELDER

Sportlaan 54

25525

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart

BOL

2

ROC Kop v Noord-Holland

1782 ND DEN HELDER

Sportlaan 54

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

ROC Leeuwenborgh

6224 DC MAASTRICHT

Sibemaweg 20

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

ROC Leeuwenborgh

6361 BH NUTH

Stationstraat 7

25102

Allround Metselaar

BOL

3

ROC Leeuwenborgh

6224 DC MAASTRICHT

Sibemaweg 20

25102

Allround Metselaar

BOL

3

ROC Leeuwenborgh

6361 BH NUTH

Stationstraat 7

25135

Contactcenter medewerker

BBL

3

ROC Leeuwenborgh

6224 DC MAASTRICHT

Sibemaweg 20

25153

Verkoopspecialist

BOL

3

ROC Leeuwenborgh

6224 DC MAASTRICHT

Sibemaweg 20

25263

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6224 DC MAASTRICHT

Sibemaweg 20

25263

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6415 GG HEERLEN

Schandelermolenweg 21

25301

Researchinstrumentmaker

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6135 KT SITTARD

Arendstraat 12

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

BOL

3

ROC Leeuwenborgh

6135 KT SITTARD

Arendstraat 12

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

BOL

3

ROC Leeuwenborgh

6135 KT SITTARD

Arendstraat 12

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

BOL

2

ROC Leeuwenborgh

6135 KT SITTARD

Arendstraat 12

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

BOL

2

ROC Leeuwenborgh

6415 GG HEERLEN

Schandelermolenweg 21

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6135 KT SITTARD

Arendstraat 12

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

BBL

4

ROC Leeuwenborgh

6135 KT SITTARD

Arendstraat 12

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6135 KT SITTARD

Arendstraat 12

25323

Technicus avionica

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6199 AC MAASTRICHT-AIRPORT

Horsterweg 13

25323

Technicus elektrotechnische systemen

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6415 GG HEERLEN

Schandelermolenweg 21

25343

Technicus elektrotechnische systemen

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6224 DC MAASTRICHT

Sibemaweg 20

25405

Medisch Pedicure

BOL

4

ROC Leeuwenborgh

6135 LH SITTARD

Milaanstraat 125

23050

Grond-, water- en wegenbouw

BBL

4

ROC Leiden

2332 RB LEIDEN

Gitstraat 2

25045

Biologisch medisch analist

BBL

4

ROC Leiden

2333 CK LEIDEN

Zernikedreef 11

25046

Chemisch-fysisch analist

BBL

4

ROC Leiden

2333 CK LEIDEN

Zernikedreef 11

25053

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

BBL

3

ROC Leiden

2333 CW LEIDEN

Bargelaan 190

25098

Waterbouwer

BBL

2

ROC Leiden

2332 RB LEIDEN

Gitstraat 2

25099

Machinist grondverzet

BBL

3

ROC Leiden

2332 RB LEIDEN

Gitstraat 2

25120

Uitvoerder bouw en infra

BBL

4

ROC Leiden

2332 RB LEIDEN

Gitstraat 2

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25172

Leidinggevende bakkerij

BBL

4

ROC Leiden

2333 CW LEIDEN

Bargelaan 190

25222

Carrosseriebouwer

BBL

2

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25224

Eerste Carrosseriebouwer

BBL

3

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25280

Airco/warmtepompmonteur

BBL

2

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25281

Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

BBL

3

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25282

Monteur koude- en klimaatsystemen

BBL

2

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25287

Allround constructiewerker

BBL

3

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25309

Technicus engineering elektrotechnische installaties

BOL

4

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25311

Technicus engineering werktuigkundige installaties

BOL

4

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25312

Werkvoorbereider

BBL

4

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25320

Allround constructiewerker

BOL

3

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25344

Technicus engineering mechatronica systemen

BOL

4

ROC Leiden

2321 KS LEIDEN

Betaplein 18

25354

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

BBL

3

ROC Leiden

2333 CW LEIDEN

Bargelaan 190

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

BBL

4

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

BBL

4

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BBL

4

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25021

Allround meubelstoffeerder

BBL

3

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25022

Meubelstoffeerder

BBL

2

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25025

Allround parketteur

BBL

3

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25026

Parketteur

BBL

2

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25037

Gezel stukadoor

BBL

3

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25038

Stukadoor

BOL

2

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25039

Allround woningstoffeerder

BBL

3

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25040

Woning-/projectstoffeerder

BBL

2

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25052

Ontwerpend Meubelmaker

BOL

4

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25079

Allround betonreparateur

BBL

3

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25080

Betonreparateur

BBL

2

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25109

Allround natuursteenbewerker

BBL

3

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25111

Natuursteenbewerker machinaal

BBL

2

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25113

Natuursteenbewerker ambachtelijk

BBL

2

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25120

Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij

BBL

4

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

BBL

4

ROC Midden Nederland

3526 GJ UTRECHT

Marco Pololaan 2

25146

Medewerker human resource management (HRM)

BBL

4

ROC Midden Nederland

3526 GJ UTRECHT

Marco Pololaan 2

25153

Eerste verkoper

BOL

3

ROC Midden Nederland

3526 GJ UTRECHT

Marco Pololaan 2

25192

Medewerker ICT

BBL

2

ROC Midden Nederland

3526 GJ UTRECHT

Marco Pololaan 2

25200

Mediaredactiemedewerker

BOL

4

ROC Midden Nederland

3821 AR AMERSFOORT

Disketteweg 10

25218

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

BOL

4

ROC Midden Nederland

3439 MA NIEUWEGEIN

Structuurbaan 19

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

BOL

3

ROC Midden Nederland

3439 MA NIEUWEGEIN

Structuurbaan 19

25222

Carrosseriebouwer

BBL

2

ROC Midden Nederland

3439 MA NIEUWEGEIN

Structuurbaan 19

25224

Eerste Carrosseriebouwer

BBL

3

ROC Midden Nederland

3439 MA NIEUWEGEIN

Structuurbaan 19

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

ROC Midden Nederland

3439 MB NIEUWEGEIN

Structuurbaan 6

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

BOL

3

ROC Midden Nederland

3439 MA NIEUWEGEIN

Structuurbaan 19

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

BOL

4

ROC Midden Nederland

3439 MA NIEUWEGEIN

Structuurbaan 19

25300

Instrumentmaker

BBL

3

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25301

Researchinstrumentmaker

BBL

4

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Midden Nederland

3438 EB NIEUWEGEIN

Harmonielaan 2

25354

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

BBL

3

ROC Midden Nederland

3439 NK NIEUWEGEIN

Newtonbaan 12

25487

Praktijkopleider

BBL

4

ROC Midden Nederland

3813 TZ Amersfoort

Maatweg 3

25490

Tandartsassistent

BBL

4

ROC Midden Nederland

3521 GH UTRECHT

Vondellaan 174

25106

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

BOL

4

ROC Mondriaan

2544 ED 'S-GRAVENHAGE

Tinwerf 24

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Mondriaan

2544 ED 'S-GRAVENHAGE

Tinwerf 24

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Mondriaan

2627 BK Delft

Rijnweg 10

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

BBL

4

ROC Mondriaan

2493 WN 'S-GRAVENHAGE

Aspasialaan 19

25146

Medewerker human resource management (HRM)

BBL

4

ROC Mondriaan

2493 WN 'S-GRAVENHAGE

Aspasialaan 19

25157

Junior productmanager fashion

BOL

4

ROC Mondriaan

2521 DB 'S-GRAVENHAGE

Leeghwaterplein 72

25170

Leidinggevende bediening

BOL

4

ROC Mondriaan

2595 GA 'S-GRAVENHAGE

Koningin Marialaan 9

25176

1e Medewerker fastservice

BBL

3

ROC Mondriaan

2595 GA 'S-GRAVENHAGE

Koningin Marialaan 9

25177

Manager/bedrijfsleider fastservice

BBL

4

ROC Mondriaan

2492JP Den Haag

Koningin Marialaan 9

25177

Manager/bedrijfsleider fastservice

BOL

4

ROC Mondriaan

2595GA 'S-GRAVENHAGE

Koningin Marialaan 9

25177

Manager/bedrijfsleider fastservice

BOL

4

ROC Mondriaan

2595HA 'S-GRAVENHAGE

Helenastraat 15

25178

Medewerker fastservice

BBL

2

ROC Mondriaan

2595 GA 'S-GRAVENHAGE

Koningin Marialaan 9

25178

Medewerker fastservice

BOL

2

ROC Mondriaan

2595 GA 'S-GRAVENHAGE

Koningin Marialaan 9

25178

Medewerker fastservice

BOL

2

ROC Mondriaan

2595HA 'S-GRAVENHAGE

Helenastraat 15

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

ROC Mondriaan

2595GA 'S-GRAVENHAGE

Koningin Marialaan 9

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

ROC Mondriaan

2595HA 'S-GRAVENHAGE

Helenastraat 15

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC Mondriaan

2595 GA 'S-GRAVENHAGE

Koningin Marialaan 9

25225

Autoschadehersteller

BOL

2

ROC Mondriaan

2544 ED 'S-GRAVENHAGE

Tinwerf 10

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

ROC Mondriaan

2544 ED 'S-GRAVENHAGE

Tinwerf 10

25235

Scootertechnicus

BBL

2

ROC Mondriaan

2544 ED 'S-GRAVENHAGE

Tinwerf 10

25296

Commercieel technicus engineering

BOL

4

ROC Mondriaan

2544 ED 'S-GRAVENHAGE

Tinwerf 24

25008

Montagemedewerker industrieel produceren met hout

BOL

2

ROC Nijmegen eo

6525 EE NIJMEGEN

Heyendaalseweg 98

25172

Leidinggevende bakkerij

BOL

4

ROC Nijmegen eo

6512 BT NIJMEGEN

Campusbaan 6

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

ROC Nijmegen eo

6512 BT NIJMEGEN

Campusbaan 6

22513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9936 HA FARMSUM/DELFZIJL

Duurswoldlaan 2-A

25154

Verkoopadviseur

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25218

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

BOL

4

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25225

Autoschadehersteller

BOL

2

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25226

Eerste Autoschadehersteller

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25227

Eerste Autoschadetechnicus

BBL

3

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25227

Eerste Autoschadetechnicus

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25228

Autospuiter

BOL

2

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25229

Eerste Autospuiter

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

BBL

4

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

BOL

4

ROC Noorderpoortcollege

9723 AW GRONINGEN

Bornholmstraat 31

25300

Instrumentmaker

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9502 CW STADSKANAAL

Sportparklaan 5

25301

Researchinstrumentmaker

BOL

4

ROC Noorderpoortcollege

9502 CW STADSKANAAL

Sportparklaan 5

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

BOL

3

ROC Noorderpoortcollege

9727 JT GRONINGEN

Muntinglaan 3

25345

Allround operationeel technicus

BOL

4

ROC Noorderpoortcollege

9936 HA FARMSUM/DELFZIJL

Duurswoldlaan 2-A

25408

Coördinator beveiliging

BBL

3

ROC Noorderpoortcollege

9743 BG GRONINGEN

Diamantlaan 16

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

BBL

4

ROC Noorderpoortcollege

9502 CW STADSKANAAL

Sportparklaan 5

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

BBL

4

ROC Noorderpoortcollege

9718 JB GRONINGEN

Verlengde Visserstraat 20

25490

Tandartsassistent

BBL

4

ROC Noorderpoortcollege

9718 JB GRONINGEN

Verlengde Visserstraat 20

25496

Musicalperformer

BOL

4

ROC Noorderpoortcollege

9727 CE GRONINGEN

Verzetsstrijderslaan 2

23202

Schipper-mchinist beperkt werkgebied

BOL

2

ROC Nova College

1875 BA Ijmuiden

Kanaalstraat 7

23202

Scheepswerktuigkundige alle schepen

BOL

4

ROC Nova College

1975 BA IJMUIDEN

Kanaalstraat 7

23202

Stuurman alle schepen

BOL

4

ROC Nova College

1975 BA IJMUIDEN

Kanaalstraat 7

23202

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

BOL

3

ROC Nova College

1975 BA IJMUIDEN

Kanaalstraat 7

23202

Scheepswerktuigkundige alle schepen

BOL

4

ROC Nova College

8861 KM HARLINGEN

Almenumerweg 1

23202

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

BOL

3

ROC Nova College

8861 KM HARLINGEN

Almenumerweg 1

23202

Schipper-machnist beperkt werkgebied

BOL

2

ROC Nova College

8861 KM HARLINGEN

Alenumerweg 7

23202

Stuurman alle schepen

BOL

4

ROC Nova College

8861 KM HARLINGEN

Almenumerweg 1

23202

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

BOL

3

ROC Nova College

8861 KM HARLINGEN

Almenumerweg 1

23211

Binnenvaart (Schipper binnenvaart)

BBL

3

ROC Nova College

1975 BA IJMUIDEN

Kanaalstraat 7

23211

Binnenvaart (Schipper binnenvaart)

BBL

3

ROC Nova College

8861 KM HARLINGEN

Almenumerweg 1

23211

Binnenvaart (Schipper binnenvaart)

BBL

3

ROC Nova College

8861 KM HARLINGEN

Almenumerweg 1

25045

Biologisch medisch analist

BBL

4

ROC Nova College

1942 LN BEVERWIJK

Laurens Baecklaan 25

25161

Technisch Leidinggevende

BOL

4

ROC Nova College

1942 LN BEVERWIJK

Laurens Baecklaan 25

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

BOL

4

ROC Nova College

1942 LN BEVERWIJK

Laurens Baecklaan 25

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

BOL

4

ROC Nova College

1942 LN BEVERWIJK

Laurens Baecklaan 25

25345

Allround operationeel technicus

BOL

4

ROC Nova College

1942 LN BEVERWIJK

Laurens Baecklaan 25

25345

Allround operationeel technicus

BOL

4

ROC Nova College

1975 BA IJMUIDEN

Kanaalstraat 7

25509

Binnenvaart (Matroos binnenvaart)

BBL

2

ROC Nova College

1975 BA IJMUIDEN

Kanaalstraat 7

25008

Montagemedewerker industrieel produceren met hout

BOL

2

ROC Onderwijsgroep A12

6717 XA EDE GLD

Bovenbuurtweg 7

25170

Leidinggevende bediening

BOL

4

ROC Onderwijsgroep A12

6883 CN VELP GLD

Gruttostraat 10

25181

Leidinggevende keuken

BOL

4

ROC Onderwijsgroep A12

6883 CN VELP GLD

Gruttostraat 10

25196

Medewerker fotografie

BOL

2

ROC Onderwijsgroep A12

6717 XA EDE GLD

Bovenbuurtweg 7

25202

Medewerker Podium- en evenemententechniek

BOL

2

ROC Onderwijsgroep A12

6717 XA EDE GLD

Bovenbuurtweg 7

25343

Technicus engineering elektrotechnische installaties

BOL

4

ROC Onderwijsgroep A12

6717 XA EDE GLD

Bovenbuurtweg 7

25344

Technicus engineering mechatronica systemen

BOL

4

ROC Onderwijsgroep A12

6717 XA EDE GLD

Bovenbuurtweg 7

25005

Gezel glaszetter

BBL

3

ROC Rivor

4191 NZ GELDERMALSEN

Poppenbouwing 3b

25006

Glaszetter

BBL

2

ROC Rivor

4191 NZ GELDERMALSEN

Poppenbouwing 3b

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

BBL

3

ROC Rivor

4191 NZ GELDERMALSEN

Poppenbouwing 3b

25102

Allround Metselaar

BOL

3

ROC Rivor

4191 NZ GELDERMALSEN

Poppenbouwing 3b

25389

Planner wegtransport

BBL

3

ROC Rivor

4005 LE TIEL

Gijsbert Stoutweg 11

25085

Allround betontimmerman

BBL

3

ROC Ter AA

5731 PC MIERLO

Goorsedijk 6

25091

Allround vakman gww

BOL

3

ROC Ter AA

5731 PC MIERLO

Goorsedijk 6

25095

Opperman bestratingen

BOL

2

ROC Ter AA

5731 PC MIERLO

Goorsedijk 6

25096

Straatmaker

BOL

3

ROC Ter AA

5731 PC MIERLO

Goorsedijk 6

25097

Vakman gww

BOL

2

ROC Ter AA

5731 PC MIERLO

Goorsedijk 6

25102

Allround Metselaar

BOL

3

ROC Ter AA

5731 PC MIERLO

Goorsedijk 6

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Ter AA

5731 PC MIERLO

Goorsedijk 6

25125

Betontimmerman

BBL

2

ROC Ter AA

5731 PC MIERLO

Goorsedijk 6

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Ter AA

5702 NR HELMOND

Keizerin Marialaan 2

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

BBL

2

ROC Ter AA

5702 NR HELMOND

Keizerin Marialaan 2

23122

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

BBL

4

ROC Tilburg

5022 DD TILBURG

Stappegoorweg 183

25010

Industrieel lakverwerker

BBL

2

ROC Tilburg

5022 DD TILBURG

Stappegoorweg 183

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

BBL

3

ROC Tilburg

5022 DD TILBURG

Stappegoorweg 183

25146

Medewerker human resource management (HRM)

BBL

4

ROC Tilburg

5046 CV TILBURG

Kasteeldreef 122

25206

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

BOL

4

ROC Tilburg

5022 DD TILBURG

Stappegoorweg 183

25284

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

BBL

3

ROC Tilburg

5022 DD TILBURG

Stappegoorweg 183

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC Tilburg

5022 DD TILBURG

Stappegoorweg 183

25378

Luchtvrachtspecialist

BOL

4

ROC Tilburg

5022 DD TILBURG

Stappegoorweg 183

25490

Tandartsassistent

BBL

4

ROC Tilburg

5042 PD TILBURG

Wandelboslaan 28

25153

Eerste verkoper

BOL

3

ROC TOP

1033 SL AMSTERDAM

MS Oslofjordweg 701

25153

Eerste verkoper

BOL

3

ROC TOP

1083 HH AMSTERDAM

De Klencke 4

25153

Eerste verkoper

BOL

3

ROC TOP

1339 NA ALMERE

Filipijnenstraat 10

25010

Industrieel lakverwerker

BBL

2

ROC van Amsterdam

1112 AX DIEMEN

Verrijn Stuartweg 48

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

BBL

3

ROC van Amsterdam

1112 AX DIEMEN

Verrijn Stuartweg 48

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

ROC van Amsterdam

1112 AX DIEMEN

Verrijn Stuartweg 48

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

ROC van Amsterdam

1102 CV AMSTERDAM

Fraijlemaborg 135

25132

(Junior) accountmanager

BBL

4

ROC van Amsterdam

1213 NW HILVERSUM

Arena 301

25154

Verkoopadviseur

BOL

3

ROC van Amsterdam

1071 XB AMSTERDAM

Ruysdaelstraat 67

25169

Gastronoom/sommelier

BBL

4

ROC van Amsterdam

1053 ZP AMSTERDAM

Da Costastraat 60- 64

25175

Facilitair leidinggevende

BBL

4

ROC van Amsterdam

1053 ZP AMSTERDAM

Da Costastraat 60- 64

25183

Patissier

BBL

4

ROC van Amsterdam

1016 SB AMSTERDAM

Elandsstraat 175

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC van Amsterdam

1053 ZP AMSTERDAM

Da Costastraat 60- 64

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC van Amsterdam

1213 NW HILVERSUM

Arena 301

25186

Ondernemer bakkerij

BOL

4

ROC van Amsterdam

1016 SB AMSTERDAM

Elandsstraat 175

25200

Mediaredactiemedewerker

BOL

4

ROC van Amsterdam

1022 LD AMSTERDAM

Gare du Nord 13

25215

Signspecialist

BOL

4

ROC van Amsterdam

1022 AM AMSTERDAM

Meeuwenlaan 132

25225

Autoschadehersteller

BOL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25228

Autospuiter

BOL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25230

Eerste Fietstechnicus

BOL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25231

Fietstechnicus

BOL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25232

Eerste Motorfietstechnicus

BBL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25232

Eerste Motorfietstechnicus

BOL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25233

Eerste Scootertechnicus

BBL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25233

Eerste Scootertechnicus

BOL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25234

Motorfietstechnicus

BBL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25234

Motorfietstechnicus

BOL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25235

Scootertechnicus

BBL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25235

Scootertechnicus

BOL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25266

Eerste monteur datadistributie

BBL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25287

Allround lasser

BBL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25290

Basislasser

BOL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25290

Basislasser

BOL

2

ROC van Amsterdam

1213 NW HILVERSUM

Arena 301

25298

Allround verspaner

BOL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25301

Researchinstrumentmaker

BOL

4

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

BOL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

BOL

2

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

BBL

4

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

BBL

4

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25312

Tekenaar constructeur

BBL

4

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BBL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BOL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25321

Eerste monteur vliegtuigonderhoud

BOL

3

ROC van Amsterdam

2132 XV HOOFDDORP

Opaallaan 25

25323

Technicus avionica

BOL

4

ROC van Amsterdam

2132 XV HOOFDDORP

Opaallaan 25

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25377

Aviation Operations Officer

BOL

4

ROC van Amsterdam

2132 XV HOOFDDORP

Opaallaan 25

25384

Machinist railvervoer

BOL

3

ROC van Amsterdam

1043 EB AMSTERDAM

Tempelhofstraat 80

25393

Coördinator havenlogistiek

BOL

3

ROC van Amsterdam

2132 XV HOOFDDORP

Opaallaan 25

25402

Allround Grimeur

BOL

4

ROC van Amsterdam

1079 PC AMSTERDAM

Europaboulevard 15

25408

Coördinator beveiliging

BBL

3

ROC van Amsterdam

2132 XV HOOFDDORP

Opaallaan 25

25496

Musicalperformer

BOL

4

ROC van Amsterdam

1057 DT AMSTERDAM

Postjesweg 1

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

BBL

4

ROC van Twente

7461 AK RIJSSEN

Reggesingel 54

25010

Industrieel lakverwerker

BBL

2

ROC van Twente

7552 HA HENGELO OV

Sportlaan Driene 4

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

BBL

3

ROC van Twente

7552 HA HENGELO OV

Sportlaan Driene 4

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

BBL

4

ROC van Twente

7461 AK RIJSSEN

Reggesingel 54

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

ROC van Twente

7606 JJ ALMELO

De Sumpel 4

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC van Twente

7681 NC VROOMSHOOP

Azielaan 3

25098

Waterbouwer

BBL

2

ROC van Twente

7451 PR HOLTEN

Produktieweg 13

25098

Waterbouwer

BBL

2

ROC van Twente

7681 NC VROOMSHOOP

Azielaan 3

25107

Middenkaderfunctionaris Restauratie

BBL

4

ROC van Twente

7461 AK RIJSSEN

Reggesingel 54

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC van Twente

7461 AK RIJSSEN

Reggesingel 54

25119

Uitvoerder bouw/infra

BBL

4

ROC van Twente

7461 AK RIJSSEN

Reggesingel 54

25135

Contactcenter medewerker

BBL

3

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25137

Vestigingsmanager groothandel

BBL

4

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

BBL

4

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25146

Medewerker human resource management (HRM)

BBL

4

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25148

Medewerker marketing en communicatie

BBL

4

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25153

Eerste verkoper

BOL

3

ROC van Twente

7461 AK RIJSSEN

Reggesingel 52

25157

Junior productmanager fashion

BOL

4

ROC van Twente

7511 JL ENSCHEDE

Van Galenstraat 19

25160

Leidinggevende team/afdeling/project

BBL

4

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25169

Gastronoom/sommelier

BBL

4

ROC van Twente

7604 BB ALMELO

Wierdensestraat 65

25178

Medewerker fastservice

BBL

2

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25183

Patissier

BBL

4

ROC van Twente

7604 BB ALMELO

Wierdensestraat 65

25183

Patissier

BOL

4

ROC van Twente

7604 BB ALMELO

Wierdensestraat 65

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC van Twente

7604 BB ALMELO

Wierdensestraat 65

25186

Ondernemer bakkerij

BOL

4

ROC van Twente

7604 BB ALMELO

Wierdensestraat 65

25192

Medewerker ICT

BBL

2

ROC van Twente

7606 JJ ALMELO

De Sumpel 4-6

25198

Medewerker DTP

BOL

2

ROC van Twente

7511 JL ENSCHEDE

Van Galenstraat 19

25200

Mediaredactiemedewerker

BOL

4

ROC van Twente

7511 JL ENSCHEDE

Van Galenstraat 19

25211

Medewerker productpresentatie

BOL

2

ROC van Twente

7511 JL ENSCHEDE

Van Galenstraat 19

25215

Signspecialist

BOL

4

ROC van Twente

7511 JL ENSCHEDE

Van Galenstraat 19

25230

Eerste Fietstechnicus

BBL

3

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25293

Plaatwerker

BOL

2

ROC van Twente

7552 HA HENGELO OV

Sportlaan Driene 2

25298

Allround verspaner

BOL

3

ROC van Twente

7552 HA HENGELO OV

Sportlaan Driene 2

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

BBL

4

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25344

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

ROC van Twente

7461 AK RIJSSEN

Reggesingel 52

25380

Chauffeur openbaar vervoer

BBL

2

ROC van Twente

7606 JJ ALMELO

De Sumpel 4-6

25383

Touringcarchauffeur/reisleider

BBL

3

ROC van Twente

7606 JJ ALMELO

De Sumpel 4

25389

Planner wegtransport

BBL

3

ROC van Twente

7606 JJ ALMELO

De Sumpel 4-6

25401

Salonmanager

BBL

4

ROC van Twente

7604 BB ALMELO

Wierdensestraat 65

25401

Salonmanager

BOL

4

ROC van Twente

7604 BB ALMELO

Wierdensestraat 65

25408

Coördinator beveiliging

BBL

3

ROC van Twente

7553 VZ HENGELO OV

Gieterij 200

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 KS BREDA

Biesdonkweg 31

25015

Allround machinaal houtbewerker

BOL

3

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25016

Machinaal houtbewerker

BOL

2

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25038

Stukadoor

BOL

2

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25081

Allround betonstaalverwerker bouwplaats

BBL

3

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25083

Betonstaallasser

BBL

2

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25084

Betonstaalvlechter

BBL

2

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25087

Allround dakdekker pannen/leien

BBL

3

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25089

Dakdekker pannen/leien

BBL

2

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25099

Machinist grondverzet

BBL

3

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25105

Middenkaderfunctionaris Infra

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 KS BREDA

Biesdonkweg 31

25106

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 KS BREDA

Biesdonkweg 31

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC West-Brabant

4826 KS BREDA

Biesdonkweg 31

25120

Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 KS BREDA

Biesdonkweg 31

25123

Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 KS BREDA

Biesdonkweg 31

25153

Eerste verkoper

BOL

3

ROC West-Brabant

4817 JX BREDA

Wilhelminasingel 33

25157

Junior productmanager fashion

BOL

4

ROC West-Brabant

4826 AB BREDA

Terheijdenseweg 414

25172

Leidinggevende bakkerij

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 AB BREDA

Terheijdenseweg 414

25172

Leidinggevende bakkerij

BOL

4

ROC West-Brabant

4826 AB BREDA

Terheijdenseweg 414

25183

Patissier

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 AB BREDA

Terheijdenseweg 414

25211

Medewerker productpresentatie

BOL

2

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25213

Allround signmaker

BBL

3

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25215

Signspecialist

BBL

4

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25215

Signspecialist

BOL

4

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25225

Autoschadehersteller

BOL

2

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25228

Autospuiter

BOL

2

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25246

Monteur mobiele werktuigen

BBL

2

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25247

Technicus mobiele werktuigen

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

BBL

2

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25312

Tekenaar constructeur

BBL

4

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

BBL

3

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25323

Technicus avionica

BOL

4

ROC West-Brabant

4631 RV HOOGERHEIDE

Aviolandalaan 35

25343

Technicus elektrotechnische systemen

BOL

4

ROC West-Brabant

4826 AA BREDA

Terheijdenseweg 350

25408

Coördinator beveiliging

BBL

3

ROC West-Brabant

4826 AB BREDA

Terheijdenseweg 414

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

BBL

2

ROC West-Brabant

4826 AB BREDA

Terheijdenseweg 414

25428

Medewerker versindustrie

BBL

2

ROC West-Brabant

4622 AJ BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 50

25487

Praktijkopleider

BBL

4

ROC West-Brabant

4704 AD Roosendaal

Oostelijke Havendijk 1

25054

Allround Medewerker Optiek

BBL

3

ROC Zaanstreek-Waterland

1507 EK ZAANDAM

Cypressehout 99

25055

Opticien

BBL

4

ROC Zaanstreek-Waterland

1507 EK ZAANDAM

Cypressehout 99

25092

Allround waterbouwer

BBL

3

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25093

Asfaltafwerker

BBL

2

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25094

Balkman

BBL

3

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25098

Waterbouwer

BBL

2

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25099

Machinist grondverzet

BBL

3

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25100

Machinist hijswerk

BBL

3

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25101

Machinist wegenbouw

BBL

3

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Zaanstreek-Waterland

1508 GE ZAANDAM

Jufferstraat 3

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25123

Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij

BBL

4

ROC Zaanstreek-Waterland

1508 GE ZAANDAM

Jufferstraat 3

25130

Voeger

BBL

2

ROC Zaanstreek-Waterland

1508 GE ZAANDAM

Jufferstraat 3

25246

Monteur mobiele werktuigen

BBL

2

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

BBL

2

ROC Zaanstreek-Waterland

1703 AX HEERHUGOWAARD

Bevelandseweg 200

25490

Tandartsassistent

BBL

4

ROC Zaanstreek-Waterland

1507 EK ZAANDAM

Cypressehout 99

25024

Servicemedewerker gebouwen

BBL

2

ROC Zadkine

3066 TA ROTTERDAM

Prins Constantijnweg 30

25037

Gezel stukadoor

BBL

3

ROC Zadkine

3087 CC ROTTERDAM

Drutenstraat 2

25037

Gezel stukadoor

BOL

3

ROC Zadkine

3087 CC ROTTERDAM

Drutenstraat 2

25038

Stukadoor

BBL

2

ROC Zadkine

3087 CC ROTTERDAM

Drutenstraat 2

25038

Stukadoor

BOL

2

ROC Zadkine

3087 CC ROTTERDAM

Drutenstraat 2

25044

Allround laborant

BBL

3

ROC Zadkine

3029 AK ROTTERDAM

Marconistraat 16

25046

Chemisch-fysisch analist

BBL

4

ROC Zadkine

3029 AK ROTTERDAM

Marconistraat 16

25054

Allround Medewerker Optiek

BOL

3

ROC Zadkine

3029 AK ROTTERDAM

Marconistraat 16

25055

Opticien

BBL

4

ROC Zadkine

3029 AK ROTTERDAM

Marconistraat 16

25055

Opticien

BOL

4

ROC Zadkine

3029 AK ROTTERDAM

Marconistraat 16

25056

Verkoopmedewerker Optiek

BOL

2

ROC Zadkine

3029 AK ROTTERDAM

Marconistraat 16

25069

Basisgoudsmid

BOL

3

ROC Zadkine

2871 GS SCHOONHOVEN

Mr.Kesperstraat 10

25070

Goudsmid

BOL

4

ROC Zadkine

2871 GS SCHOONHOVEN

Mr.Kesperstraat 10

25071

Zilversmid

BOL

4

ROC Zadkine

2871 GS SCHOONHOVEN

Mr.Kesperstraat 10

25072

Juwelier

BBL

4

ROC Zadkine

2871 GS SCHOONHOVEN

Mr.Kesperstraat 10

25072

Juwelier

BOL

4

ROC Zadkine

2871 GS SCHOONHOVEN

Mr.Kesperstraat 10

25073

Medewerker Juwelier

BBL

3

ROC Zadkine

2871 GS SCHOONHOVEN

Mr.Kesperstraat 10

25076

Medewerker Uurwerktechniek

BOL

3

ROC Zadkine

2871 GS SCHOONHOVEN

Mr.Kesperstraat 10

25077

Uurwerktechnicus

BOL

4

ROC Zadkine

2871 GS SCHOONHOVEN

Mr.Kesperstraat 10

25092

Allround waterbouwer

BBL

3

ROC Zadkine

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 403

25093

Asfaltafwerker

BBL

2

ROC Zadkine

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 403

25093

Asfaltafwerker

BBL

2

ROC Zadkine

3241 CT MIDDELHARNIS

Schoolstraat 9a

25094

Balkman

BBL

3

ROC Zadkine

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 403

25094

Balkman

BBL

3

ROC Zadkine

3241 CT MIDDELHARNIS

Schoolstraat 9a

25098

Waterbouwer

BBL

2

ROC Zadkine

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 403

25098

Waterbouwer

BBL

2

ROC Zadkine

3241 CT MIDDELHARNIS

Schoolstraat 9a

25099

Machinist grondverzet

BBL

3

ROC Zadkine

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 403

25099

Machinist grondverzet

BBL

3

ROC Zadkine

3241 CT MIDDELHARNIS

Schoolstraat 9a

25100

Machinist hijswerk

BBL

3

ROC Zadkine

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 403

25101

Machinist wegenbouw

BBL

3

ROC Zadkine

3112 NA SCHIEDAM

Parallelweg 403

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Zadkine

3083 AM ROTTERDAM

Jan Ligthartstraat 250

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Zadkine

3088 GL ROTTERDAM

Van Graftstraat 10

25116

Allround tegelzetter

BBL

3

ROC Zadkine

3241 CT MIDDELHARNIS

Schoolstraat 9a

25124

Werkvoorbereider installaties

BOL

4

ROC Zadkine

3066 TA ROTTERDAM

Prins Constantijnweg 30

25161

Technisch Leidinggevende

BOL

4

ROC Zadkine

3067 GR ROTTERDAM

Nikkelstraat 3-9

25169

Gastronoom/sommelier

BBL

4

ROC Zadkine

3032 AA ROTTERDAM

Benthemplein 15

25183

Patissier

BBL

4

ROC Zadkine

3032 AA ROTTERDAM

Benthemplein 15

25185

Meewerkend horeca ondernemer

BOL

4

ROC Zadkine

3032 AA ROTTERDAM

Benthemplein 15

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

BBL

3

ROC Zadkine

3067 GR ROTTERDAM

Nikkelstraat 3-9

25241

Allround monteur mobiele werktuigen

BOL

3

ROC Zadkine

3067 GR ROTTERDAM

Nikkelstraat 3-9

25246

Monteur mobiele werktuigen

BBL

2

ROC Zadkine

3067 GR ROTTERDAM

Nikkelstraat 3-9

25247

Technicus mobiele werktuigen

BBL

4

ROC Zadkine

3067 GR ROTTERDAM

Nikkelstraat 3-9

25265

Technicus human technolo