Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidieplafond 2015[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 november 2014, nr. 2014-0000592674, houdende vaststelling voor het jaar 2015 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2015)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is voor het jaar 2015: € 0,00.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]

De Regeling koopsubsidieplafond 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidieplafond 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 november 2014

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok