Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 november 2014, nr. 580132, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 0,8.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven