Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling benoeming leden van het Comité van toezicht EFMB

Geldend van 21-06-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 oktober 2014, 2014-0000162942, tot benoeming van de leden van het Comité van toezicht EFMB

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Benoeming leden

 • 1 Tot lid van het Comité van toezicht EFMB, bedoeld in artikel 2 van de Regeling tot instelling van het Comité van toezicht EFMB worden benoemd:

  • a. namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: mevrouw C. Bronda (tevens voorzitter), met als plaatsvervangend lid mevrouw M.R. ten Napel; de heer W.L.J. van de Griendt (tevens plaatsvervangend voorzitter), met als plaatsvervangend lid mevrouw G.A. Hofenk;

  • b. namens de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen: de heer A. van Scherpenzeel, met als plaatsvervangend lid de heer W. Reijn;

  • c. namens Movisie: de heer D.J.W. van de Maat, met als plaatsvervangend lid mevrouw H.M. van Xanten;

  • d. namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: mevrouw M.A. Rabarison-Van der Laan;

  • e. namens de gemeente Rotterdam als vertegenwoordiger van de G4: de heer K. Luijsterburg, met als plaatsvervangend lid de heer A. Polychronakis;

  • f. namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: mevrouw W.E. Schuurmans-Oosterom, met als plaatsvervangend lid mevrouw M. Mulder.

 • 2 Namens de Europese Commissie worden de heer H. Lange en Mevrouw C. Grosser tot adviserend lid van het Comité van toezicht EFMB benoemd.

Artikel 2. Vergoeding

Aan de leden wordt een vergoeding per vergadering toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissie en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De vergoeding per vergadering bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 oktober 2014

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma