Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging aan Stagebureau ABN AMRO (Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO)

De Raad voor de Praktijkopleidingen;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;

Besluit als volgt:

Artikel 1

De Raad voor de Praktijkopleidingen verleent ondermandaat en machtiging aan Stagebureau ABN AMRO om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in:

Artikel 2

Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze, de Raad voor de Praktijkopleidingen,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(naam stagebureau)

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO.

Amsterdam, 10 september 2014

L.F.G. Tuinsma

Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen